I 2015 lagde Molde kommune seg en uvanlig åpen kommunikasjonsstrategi. – Det er helt naturlig for oss å være åpne, sier kommunens kommunikasjonssjef.
I 2015 lagde Molde kommune seg en uvanlig åpen kommunikasjonsstrategi. – Det er helt naturlig for oss å være åpne, sier kommunens kommunikasjonssjef.

Molde har en uvanlig åpen kommunikasjonsstrategi: – Det er helt naturlig for oss

Har Molde Norges mest åpne kommunikasjonsstrategi?

Publisert Sist oppdatert

«Molde kommune skal ikke frykte negative presseoppslag. Nedskjæringer, omstillinger og andre tiltak som kan oppleves ubehagelig, er en del av den kommunale driften. »

Slik åpner Molde kommunes kommunikasjonsplan, en plan som har vært gjeldende i kommunen de siste seks årene. Det er mange norske kommuner som har dette med åpenhet som et av sine nøkkelord, men klarer de å følge opp i praksis eller blir det bare jubelord?

– Helt naturlige for oss å være åpne

– Det var ikke så store diskusjoner rundt det, det var helt naturlig for oss å legge oss på den linja, sier kommunikasjonssjef i Molde kommune, Hilde Johansen, til KOM24.

Hun sier at livet i en kommune handler om et gap mellom hva innbyggerne forventer og hva en kommune kan levere og at det med en knapphet på ressurser alltid vil være innbyggere som er ønsker mer fra kommunen enn hva den kan levere.

– Sånne typer medieoppslag skal vi ikke være redde. Vi kommer aldri til å kunne styre unna de, men det handler om hvordan vi håndterer slike case, sier hun, uansett om de er enige eller ikke.

– Ofte må man erkjenne at det er en utfordring, og vi må være tydelige på hvordan vi vil jobbe for å løse den utfordringa. Det er der fokuset skal være, vi skal ikke prøve å gjemme bort utfordringene, sier hun.

Molde kommune med sine 32 000 innbyggere har en en seksjon for kommunikasjon og service der seks personer jobber med oppgaver innen kommunikasjon, digitalisering og tilgrensende fagområder. To av årsverkene jobber bare med kommunikasjon.

– Krevende øvelse

Johansen sier at de internt har en tydlighet på hvem som har infoansvar og for eksempel hvilke myndighet enhetsledere har til å uttale seg. Hun sier at i flere saker så kan det være de jobber på tvers internt mellom avdelingene i kommunen, men at det da er viktig at det er en som tar på seg koordinatorrollen.

– Da kommer kommunens samlede perspektiv fram. Det kan være krevende, men det er en kjempeviktig øvelse, sier hun.

Mange kommuner krever at presse og andre som vil komme i kontakt med de ansatte må gå via kommunikasjonsavdelingen, men Molde kommune skriver tydlig på sine nettsider at « Journalister må gjerne ta direkte kontakt med ledere og andre ansatte i Molde kommune. Kommunikasjon og service hjelper deg å formidle kontakt ved behov.»

– Det er fordi dette med informasjon og kommunikasjon helt naturlig må følge linja. En enhetsleder har personalansvar, økonomiansvar og det administrative ansvaret. Kommunikasjon er en del av dette, sier Johansen.

– Vi synes det er ryddig og synes det fungerer å ha det på det viset, sier hun, før hun legger til at om en enhetsleder har utfordringer med hvordan vedkommende skal håndtere en sak, så kan han komme til kommunikasjonsavdelingen og spørre de til råds.

Johansen sier hun håper at kommunens innbyggere opplever at de er åpne, men hun legger ikke skjul på at de trolig ikke alltid klarer å være så åpne som de ønske å være, men at det da handler om rolleforståelse.

– For at vi skal ha godt samarbeid med pressen må vi forstå våres roller. Når vi er på plass der, har vi lagt grunnlaget for å utvikle et tillitsfullt forhold. Det betyr at ikke nødvendigvis at vi alltid er enige, det skal ikke alltid være, sier hun.

Baklengs inn i framtida

Moldes kommunikasjonsplan ble vedtatt i 2015 og skal etter planen rulleres i 2022. Johansen mener planen er blitt gammel og hun mener den trenger å oppgraderes nå. Men hun er tydelig på at det neppe blir store endringer i hovedmålene på planen.

– Nei, det blir å gå baklengs inn i framtida, sier hun.

Men før den blir rullert har de planer om å få oppdatert pressereglementet og fornye retningslinjer rundt sosiale medier.

For litt over et år siden slo Molde seg sammen med to små nabokommuner, Nesset og Midsund. Til den prosessen ble det utarbeidet en egen kommunikasjonsplan. Det var tre ulike kulturer som skulle slås sammen og behovet for en god kommunikasjonsplan var da viktig.

– Vi opplevde vel at små kommuner kan være mer pragmatiske og mer hands on, og at de ansatte sitter med mange oppgaver og roller. Ingen av de andre kommunene hadde egne folk som jobbet med kommunikasjon som fag. Det var en oppgave vi som den største kommunen hovedsaklig måtte ta hånd om, sier hun.

De små kommunene hadde tradisjon for å kommunisere på en litt annen måte enn gamle Molde kommune.

– Nesset kommunene sendte for eksempel ut informasjonsark i postkassene om kulturaktiviteter og lignende. Det handler om konkrete tiltak som småkommunen var vant med å gjennomføre som enkelte kanskje savner i en ny kommune, sier hun.

Ikke postlister på nett

– I Molde har vi aldri hatt tradisjon for å utgi egne brosjyrer, peker hun på.

Men selv om Molde prøver å være en åpen kommune, er det fortsatt sånn at postlistene ikke er tilgjengelige på nettet. En kan se sakene på nettet, men man må be om innsyn i hvert enkelt dokument.

– Jeg skulle gjerne sett at vi var kommet et steg videre der. Det handler om overgang til ny kommune, arkivsystem og ting må skje i en viss rekkefølge, mener hun.

– Men selv i 2015 var vel det gammeldags?

– Det tror jeg du kan ha rett i, men det blir alltid mange unntak fra regelen, sier hun.

– Så dere har fortsatt litt å gå på?

– Vi er langt fra perfekte, men det bør ikke hindre oss fra å ha en strategi o m mest mulig åpenhet innenfor hva som faktisk er lovlig . Det er neppe aktuelt å gå tilbake på den, slutter hun.

Powered by Labrador CMS