Dersom du faktisk vil bruke innsikten du sitter på som et bidrag til et reelt styringsverktøy, som gir både ledelsen og kommunikasjonsorganisasjonen den beslutningsstøtten du trenger, da er både systematikk og helhetsbildet avgjørende.
Dersom du faktisk vil bruke innsikten du sitter på som et bidrag til et reelt styringsverktøy, som gir både ledelsen og kommunikasjonsorganisasjonen den beslutningsstøtten du trenger, da er både systematikk og helhetsbildet avgjørende.

MENINGER:

Innsiktsbasert samfunnskommunikasjon - Hvordan gjør du det?

«Innsikt og analyse handler om å forstå. Både hva målgruppene er opptatt av, hva som driver dem og hvilke kanaler de er tilstede på», skriver Torunn Sæth i TRY Råd.

Publisert

Når vi forstår, handler innsikt også om å ha kontroll på konteksten man opererer i: For hvilke faktorer er det egentlig som påvirker kjennskap, kunnskap og holdninger til din bedrift, organisasjon eller det tema som er sentralt for deg?

Alle liker beslutninger som er tatt på bakgrunn av fakta. De fleste organisasjoner manøvrerer etter en ambisjon om å bidra på best mulig for sitt marked og sine kunder. På den måten kan du være med å bestemme retning på samfunnslivet vi alle operer i.

Jeg opplever stadig at flere og flere kunder kommer til oss for å få hjelp med dette. Det handler ikke bare om å forstå markedet man opererer, men også omlandet og terrenget omkring. Det handler først og fremst om innsikt i din egen bedrift, dernest om å sette denne innsikten i sammenheng med samfunnet forøvrig.

Mange har allerede gjort mye bra. Noen har gjennomført en medieanalyse, andre har sendt ut en intern undersøkelse eller foretatt en kampanjetest. Felles for de fleste er imidlertid to ting: Innsiktsarbeidet er ikke systematisert og det mangler et helhetsperspektiv. De måler ikke effekten over tid og de ser ikke nødvendigvis sammenhengen mellom de ulike undersøkelsene som er gjennomført.

Innsiktsarbeidet du allerede gjennomfører, har muligheten til å bli noe mer enn enkeltstående funn. Dersom du faktisk vil bruke innsikten du sitter på som et bidrag til et reelt styringsverktøy, som gir både ledelsen og kommunikasjonsorganisasjonen den beslutningsstøtten du trenger, da er både systematikk og helhetsbildet avgjørende.

Dette behøver imidlertid ikke være verken omfattende eller krevende. Bruk de verktøyene du allerede har: Mange bedrifter har en årlig medarbeiderundersøkelse. Denne gjennomføres år etter år; den er et svært egnet sted for å inkludere spørsmål knyttet til for eksempel internkommunikasjon. Mange organisasjoner kjøper analyser av mediedekningen av egen virksomhet. Hva med å supplere med en undersøkelse som avdekker om og hvordan mediebildet faktisk har påvirket de du ønsker å snakke med?

Mulighetene er mange til å skalere innsiktarbeidet opp og ned, etter hvilke ambisjoner og ressurser organisasjonen har.

Innsikt er ikke en magefølelse. Innsikt gir deg fakta som kan brukes til å målrette kommunikasjonstiltakene dine, og kommunikasjonsstiltak som treffer er både effektive og kostnadsbesparende, de hjelper deg til å ta beslutninger basert på faktisk kunnskap.

———————————————-

Dette er et meningsinnlegg, og gir uttrykk for skribentens mening. Har du lyst til å skrive i KOM24? Send ditt innlegg til meninger@kom24.no.

Powered by Labrador CMS