Canon Europa presenterer nylig innsiktsrapporten «Creating Customer Value», som skal beskrive det grafiske landskapet. I en pressemelding har de samlet sammen de mest interessante funnene.
Canon Europa presenterer nylig innsiktsrapporten «Creating Customer Value», som skal beskrive det grafiske landskapet. I en pressemelding har de samlet sammen de mest interessante funnene.

Ny rapport kommer med positive nyheter for trykk

30 prosent av kommunikasjonskjøperne mener at trykket materiell fortsatt vil ha en sentral rolle, eller bli enda viktigere, de neste årene.

Publisert

Canon Europa presenterer nylig innsiktsrapporten «Creating Customer Value», som skal beskrive det grafiske landskapet. I en pressemelding har de samlet sammen de mest interessante funnene.

Rapporten avdekker endrede behov hos de som kjøper trykksaker, og uutnyttede muligheter for trykksaksleverandører og hustrykkerier.

Fire hovedfunn

Rapporten viser blant annet at under 20 prosent av leverandørene av trykksaker oppfyller kundenes behov.

80 prosent av dem som kjøper trykksaker, sier at de ønsker flere kreative innspill fra trykksaksleverandørene sine.

86 prosent sa at de ønsket seg råd om hvordan de kan kombinere trykk med digitale elementer og 75 prosent av merkemarkedsførerne som ble intervjuet, sa at de ønsket at trykksaksleverandørene hadde en mer rådgivende rolle.

Med et fokus på å måle og dokumenter avkastningen på kampanjeinvesteringene har merkemarkedsførerne tatt steget over i digitale formater, og brukt 46 prosent av budsjettene sine på nettbasert markedsføring, opplyses det om.

Digital tretthet

De er imidlertid klar over begrensningene knyttet til heldigitale kampanjer og at kundene nå lider av en «digital tretthet».

Nylig snakket KOM24 med Spoon-rådgiver Torfinn Solbrekke som pekte på nettopp dette. Han tror det etterhvert vil komme en motreaksjon.

Nesten alle deltakerne i undersøkelsen, hele 97 prosent, svarte at de brukte trykking i kombinasjon med annen markedsføring, og at nesten halvparten, 47 prosent, ofte kjører integrerte kampanjer som omfatter trykk.

Med over 33 prosent av dagens markedsføringsbudsjett øremerket til trykket materiell, regnes det som selve fundamentet i merkekampanjer. I tillegg mener 30 prosent av kommunikasjonskjøperne at trykket materiell fortsatt vil ha en sentral rolle, eller bli enda viktigere, i de neste årene.

  • I meldingen opplyses det om at det var et uavhengig byrå som gjennomførte telefonintervjuer av 235 senior markedssjefer i organisasjoner av ulik størrelse og i forskjellige i vertikale markeder i EMEA mellom mars og juni i 2020. 80 prosent av de intervjuede var sluttkunde-utskriftskjøpere (internt innenfor merket) og 20 prosent var fra byråer.
Powered by Labrador CMS