Oslo 20210414. 
Koronakommisjonens leder Stener Kvinnsland overleverer kommisjonens sluttrapport til statsminister Erna Solberg på Statsministerens kontor i Oslo onsdag.
Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB
Oslo 20210414. Koronakommisjonens leder Stener Kvinnsland overleverer kommisjonens sluttrapport til statsminister Erna Solberg på Statsministerens kontor i Oslo onsdag. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB

Koronakommisjonen: Myndighetene har lykkes godt med kommunikasjonen ut til befolkningen

Publisert Sist oppdatert

– Kommisjonens vurdering er at myndighetene samlet sett har håndtert pandemien godt, men granskingen har også avdekket kritikkverdige forhold, særlig ved beredskapen, sier lederen for koronakommisjonen, Stener Kvinnsland.

Etter et år med pandemi er Norge blant landene i Europa som har lavest dødelighet og som er minst rammet økonomisk, slår kommisjonen fast.

Mener myndighetene har stilt bra opp

Blant konklusjonene de har landet på er at myndighetene har samlet sett lykkes godt med kommunikasjonen ut til befolkningen og tillitsvekkende.

Særlig blir det pekt på at helsemyndighetene og regjeringen har vært tilgjengelige for pressen helt fra starten av utbruddet, blant annet gjennom pressekonferanser flere ganger i uken, i perioder daglig. Regjeringspolitikere og helsebyråkrater har vært daglig i TV, radio og aviser og formidlet nyheter og besvart spørsmål. Helsemyndighetene har også hatt en betydelig tilstedeværelse i sosiale medier og satt inn relevante tiltak for å imøtegå falske nyheter om korona i sosiale medier.

Kommisjonen mener og at medienes dekning av koronakrisen har vært viktig for at myndighetene nådde ut til befolkningen. Det blir og pekt på som positivt at regjeringen å definere medier som en viktig samfunnsfunksjon.

Kommisjonen viser og til at myndighetene har vært svært villige til å svare på spørsmål fra befolkningen. Det har de særlig vist gjennom å stille opp for pressen.

Kommisjonen har sett på hvordan Norge og myndighetene har taklet pandemien.

Men selv om kommisjonen mener regjeringen stort sett har lyktes med kommunikasjonen sin, blir det pekt på flere forbedringspunkter.

Innvandrerbefolkningen

Blant annet blir innvandrerbefolkningen dradd fram. Kommisjonen mener her at helsemyndighetene manglet en plan for hvordan de skulle nå ut til spesifikke målgrupper.

I rapporten skriver kommisjonen at «Vi kan ikke se at helsemyndighetene hadde en plan for hvordan de skulle nå ut til spesifikke målgrupper. Kommisjonen mener dessuten det tok lang tid før det ble satt ned en ekspertgruppe som skulle foreslå tiltak for å redusere smitte blant innvandrere»

Derfor mener kommisjonen at kriseberedskapen bør inneholde planer for hvordan en skal sikre at krisekommunikasjon når ut til definerte grupper i befolkningen.

Powered by Labrador CMS