Reklamemarkedet fortsetter å stupe – 160 millioner borte på noen måneder

Bare i april forsvant det 90 millioner kroner.

Publisert Sist oppdatert

– Vi ønsker sjeldent å fokusere på enkeltmåneder fordi vi vet at det kan være periodiseringer som ikke fanges opp i rapporteringen fra mediebyråene, derfor er akkumulerte tall og trender det vi ser etter. Men april isolert var en tung måned, daglig leder i Mediebyråforeningen Kristin Brim i en pressemelding.

Nedgangen i april var på hele 90 millioner kroner, noe som tilsvarer 10,4 prosent.

Samlet er nedgangen i reklamemarkedet til nå i år på 4,9 prosent sammenlignet med samme periode i fjor.

Det betyr en reduksjon på hele 158,8 millioner.

Digitale medier rapporterer en nedgang på 4,3 prosent hittil i år, en reduksjon på 58,2 millioner. Displayannonsering faller med 6 prosent mens både sosiale medier og betalt søk faller med henholdsvis 3,6 prosent og 5 prosent. Influenser marketing faller med 13,4 prosent, men med en marginal andel av den totale reklamekaka (0,2 prosent) utgjør dette kun en reduksjon på ca. 1 million kroner hittil i år.

TV-omsetningen YTD faller med 118,7 millioner, en nedgang på 10 prosent mot fjoråret. Kanalen utgjør 34,5 prosent av den totale reklameomsetningen som går via mediebyråene.

Lydmedier står seg fortsatt god og omsetningen øker med 18,2 % mot 2022, en oppgang på 25,6 millioner kroner. Radio alene står for en vekst på 22 millioner, men også Podkast setter fart og øker med nærmere 3,6 millioner, en oppgang på 43,7 prosent sammenlignet med samme periode i fjor.

Kino har en vekst hittil i år på 39,4 prosent.

Lydmedier står seg fortsatt god og omsetningen øker med 18,2 prosent mot 2022, en oppgang på 25,6 millioner kroner.

Radio alene står for en vekst på 22 millioner, men også Podkast setter fart og øker med nærmere 3,6 millioner, en oppgang på 43,7 prosent sammenlignet med samme periode i fjor.

Utendørsreklame har en isolert nedgang i april på 9,8 prosent mot april i fjor, men har fortsatt en sterk vekst hittil i år. Kanalen vokser med 16,3 prosent, som utgjør 30,2 millioner, og har nå en andel på 7 prosent av den totale reklamekaka.

Dagspresse, ukepresse og DM faller betydelig sammenlignet med fjoråret og utgjør samlet en reduksjon i reklameomsetningen på 57,7 millioner kroner. Disse kanalene står dermed for 36 prosent av den samlede nedgangen i omsetning via mediebyråene.

Powered by Labrador CMS