Bruk vanskelige tider som en mulighet for å revurdere og tilpasse strategiene for å sørge for at innholdet er verdifullt for målgruppen. Husk at merkevarebygging er et langsiktig prosjekt som må jobbes med kontinuerlig, skriver Siril Reyes Aartun i dette innlegget.
– Mange mennesker fra ulike avdelinger og fagområder meldte umiddelbart sin interesse for prosjektet, skriver Siril Reyes Aartun om da Sparebanken Sør ville teste å bruke LinkedIn i merkevarebyggingen.

MENINGER:

Merkevarebygging i praksis: Erfaringer fra et LinkedIn-prosjekt

«Ansatte som LinkedIn-ambassadører for bedriften – er det mulig å få til? Spoiler: Ja, det er mulig! Her er mine viktigste erfaringer, et halvt år inn i prosjektet», skriver

Publisert Sist oppdatert

 I Sparebanken Sør er vi over 500 ansatte. Alle har sin historie, sin fagkunnskap, sine meninger og sitt engasjement. Alle er genuint opptatt av å gi kundene våre den beste servicen og den beste opplevelsen. Da jeg startet et LinkedIn-ambassadørprosjekt i fjor, var det for å få fram mer av dette engasjementet og denne ekspertisen. Målet med prosjektet var hovedsakelig å

  • øke synligheten til Sparebanken Sør

  • ta ekspertposisjoner innen ulike felt

  • styrke merkevaren til banken

  • vise oss fram som en attraktiv arbeidsplass

Ambassadører jobber ikke på dugnad

Hans Petter Stub har tidligere skrevet et veldig godt innlegg, der han mener noe om hvorfor de fleste arbeidsplasser ikke lykkes med å skape ambassadører.

 Hovedpunktene er at de ikke får noe igjen for det, at ansatte blir bedt om å dele innhold med dårlig kvalitet eller at de ikke ønsker eksponeringen som for eksempel LinkedIn gir. Jeg tror han har helt rett. Derfor er det noen ting som har vært viktig for oss i Sparebanken Sør når vi oppfordrer ansatte til å være ambassadører. 

For det første, så har de ansatte full frihet til å dele det de ønsker. De får ikke et ferdiglaget innhold fra markedsavdelingen, men vi oppfordrer derimot til at de selv kommer opp med temaer de vil skrive om. 

Hver enkelt har fått aksept fra sin leder for at dette kan de gjøre i arbeidstida, og min opplevelse er at bankens ledelse ser verdien i at ansatte bruker tid på plattformen. 

Jeg har stor respekt for at å være synlig på LinkedIn ikke er for alle. Derfor har jeg også vært tydelig på hva prosjektet innebærer, og tilbudt hjelp og støtte til dem som faktisk ønsker det. For at et ambassadørprosjekt skal lykkes, så må det være frivillig å delta og det må oppleves motiverende, lystbetont og utviklende for den ansatte. 

Slik gikk det med prosjektet 

Mange mennesker fra ulike avdelinger og fagområder meldte umiddelbart sin interesse for prosjektet. Totalt tjue ansatte deltok på kick-off med Fredrik Fornes, en av Norges fremste LinkedIn-eksperter. Vi lærte å pusse opp profilene våre, finne vår nisje og skape innhold med verdi for leseren.

Fra kurset ambassadørene i Sparebanken Sør hadde med Fredrik Fornes.

Etter dette hadde vi jevnlige møter hvor vi gikk dypere inn i ulike temaer, og diskuterte utfordringer gruppa møtte på underveis. 

Flere turte å ta det første steget og legge ut et innlegg. En del synes det var mer enn nok å være til stede på plattformen, og øke synligheten ved å kommentere og heie fram andres innlegg. 

Tid og ideer til innlegg er blant utfordringene som har gått igjen, og som har gjort at ikke alle har klart å publisere hver uke. Jeg er likevel godt fornøyd med resultatene. Vi opplever økt synlighet for Sparebanken Sør på LinkedIn, og vi har vist fram mye mer av den varierte kompetansen i banken. 

Det er skapt en kultur for å heie på hverandre, og formidlingsferdighetene til deltakerne har blitt bedre. Selv om ikke alle i prosjektet produserer eget innhold ennå, så har alle fått mer kunnskap og økt bevissthet rundt strategisk LinkedIn-bruk.

En dannelsesreise 

For å styrke merkevaren til Sparebanken Sør, så må vi prioritere menneskene som jobber her. Folk ønsker å kjøpe produkter og tjenester av mennesker de liker og har tillit til. Derfor må de ansatte få lov til å være seg selv i sosiale medier, og dele det de er oppriktig opptatt av og engasjert i – enten det er videoteknikk, bærekraft, sparetips, fotball eller markedsføring. 

Min kollega her i banken, og deltaker i ambassadør-gruppa, Eivind Håverstad sier: «Å være en del av dette prosjektet er en dannelsesreise jeg unner alle som trenger åkomme litt ut av komfortsona. Det er sunt, og skjerper fokus på hvilken verdi du ogdin rolle kan gi egen bedrift og de rundt deg. Jeg har lært mye om historiefortelling, samt hvordan bygge opp innhold som skal dele kunnskap».

Veien videre 

Dette prosjektet har bidratt til merkevarebygging, men det har også styrket bedriftskulturen og gitt personlig vekst for hver enkelt deltaker. 

Ved å sette menneskene først, og gi dem rom og frihet til å uttrykke seg, har vi ikke bare styrket vår eksterne kommunikasjon, men også forbedret samholdet innad i organisasjonen. 

Det er gjennom ekte historier, delte erfaringer og personlig engasjement vi har fått de mest betydningsfulle resultatene, både i form av økt synlighet og bedre relasjoner med kundene våre og samfunnet rundt oss.

Vi kommer til å fortsette å være synlige på LinkedIn, og jeg er spent på veien videre. Jeg anbefaler andre bedrifter å utforske potensialet i deres egne ansatte som ambassadører – for når ansatte vokser, vokser også bedriften.

———————————————-

En litt kortere versjon av dette innlegget ble først publisert på Aartuns LinkedIn-profil.
Dette er et meningsinnlegg, og gir uttrykk for skribentens mening. Har du lyst til å skrive i KOM24? Send ditt innlegg til meninger@kom24.no.

Powered by Labrador CMS