Markeds- og kommunikasjonsdirektør i Sopra Steria Kristin Blix-Elton
Markeds- og kommunikasjonsdirektør i Sopra Steria Kristin Blix-Elton

#Minjobb

Kommunikasjonssjefen i Sopra Steria: – Han er en mester på kommunikasjon

Røper hva og hvem som imponerer henne mest, og hvordan personlige videomeldinger som «Takk Kari», gjør at det svinger på kontoret.

Publisert Sist oppdatert

Med spalten #MinJobb ønsker KOM24 å få kommunikasjonsfolk til å snakke om jobben sin, hva som inspirerer dem i arbeidet, hvilke utfordringer som finnes i bransjen - og hva som er god kommunikasjon.

I dag kan du bli litt bedre kjent med markeds- og kommunikasjonsdirektør i Sopra Steria, Kristin Blix-Elton.

– Hva er tittelen din - og hva går jobben din ut på?

– Jeg er marked- og kommunikasjonsdirektør i Sopra Steria. Jeg leder et team på ni dyktige og motiverte medarbeidere. Sammen setter vi Sopra Steria på kartet gjennom å vise frem våre dyktige fagfolk og kompetansen som finnes i Sopra Steria. Vi er Norges ledende konsulentselskap innen digitalisering, så det er nok av saker å løfte! I tillegg jobber teamet med internkommunikasjon, markedsføring og employer branding.

– Hva liker du best med jobben din?

– Det morsomste er å lykkes sammen med andre i en hverdag med høyt tempo, stor variasjon og rom for kreativitet. Gjennom kommunikasjonsarbeidet vårt bidrar vi til å oppnå selskapets strategi, og vi får samarbeide tett med resten av organisasjonen. Det er veldig gøy!

Teamet mitt er en kreativ gjeng. Vi tenker alltid utenfor boksen, både for å kommunisere budskap eksternt og internt, både i måten vi kommuniserer på og i eventene vi arrangerer. Eksempelvis da vi skulle arrangere kick off i januar i år. I stedet for å lage et tradisjonelt digitalt event, produserte vi en spillefilm, «Agents of Change» som inkluderte interaktiv escaperoom for 1500 deltagere.

– Hvilke arbeidsoppgaver liker du minst?

– Reiseregninger

– Hvorfor ville du jobbe med kommunikasjon?

– Jeg liker å jobbe med mennesker. Da er kommunikasjon det viktigste verktøyet vi har for å formidle budskap. Det er gøy og utfordrende når man skal nå så mange med ulike ståsted. I Sopra Steria skal vi nå ut til over 2100 medarbeidere med forskjellig bakgrunn, dagsform, kultur, lokasjoner m.m. Da må man tenke nøye gjennom hvordan man skal formidle budskap, og hvilke kanaler man bruker. Det er lærerikt og spennende og aldri en vanlig dag.

– Hvem inspirerer deg i kommunikasjonssektoren?

– Det kjedelige svaret er Espen Rostrup Nakstad, assisterende direktør i Helsedirektoratet, kanskje han ikke er i sektoren, men han er en mester på kommunikasjon. Han viser oss at det krever en god personlighet, ærlighet og enkelhet for å nå frem. Han er autentisk og konsekvent i kommunikasjonen og formidlingen.

Foruten Nakstad, er de som inspirerer meg mest, dem som lykkes med humor og originalitet og som lykkes med å formidle budskapet kort og slående. Det er mange skarpe hoder og penner i kommunikasjonssektoren, for eksempel de i reklamebransjen som kom opp med slagordene «Det enkle er ofte det beste» og «Et lite stykke Norge».

– Hva gjorde deg sist imponert i kommunikasjonsfaget?

– Teknologi har alltid fasinert meg. Derfor ble jeg meget imponert da jeg lærte om muligheten for personlig videokommunikasjon hvor man utvikler personlige og engasjerende videohilsener med hjelp av fletteteknologi. Vi har sendt personlig video til våre medarbeidere ved flere anledninger, og det er alltid like effektfullt og engasjerende. Video er et av de sterkeste og mest voksende virkemidlene innen kommunikasjon. Når man i tillegg kan gjøre en video personlig med budskap som «Takk Kari», ja da svinger det.

– Hva er god kommunikasjon?

– Riktig budskap til riktig mottaker - presentert på en god måte. Det enkle er alltid det beste, men det enkle er ofte også det vanskeligste å få til.

– Hva mener du er den største utfordringen for din bransje fremover?

– I kommunikasjons bransjen er en av de største utfordringene overflod av informasjon og kanaler. Det er krevende å nå frem med budskap. Det krever mye målrettet arbeid med spissing av godt budskap og målgrupper. Men det er mulig! Det viktigste er godt innhold og stram regi på distribusjonen.

I IT-bransjen er rekruttering av fagkompetanse en av de største utfordringene, ikke bare er det IT bransjen som trenger de riktige folkene – alle bransjer søker seg i dag IT-kompetanse. Det er derfor beinhard konkurranse om de flinkeste folkene.

Powered by Labrador CMS