Analytiker Karianne Kroglund Monstad i Rud Pedersen
Analytiker Karianne Kroglund Monstad i Rud Pedersen

#MinJobb

– Det er jo et paradoks at «omdømmebransjen» har et så varierende renommé

Rud Pedersen-analytikeren mener derfor at vi alle må gjøre vårt for å drive bransjen fremover med skikkelighet og etterrettelighet.

Publisert Sist oppdatert

Med spalten #MinJobb ønsker KOM24 å få kommunikasjonsfolk til å snakke om jobben sin, hva som inspirerer dem i arbeidet, hvilke utfordringer som finnes i bransjen - og hva som er god kommunikasjon.

I dag er det analytiker Karianne Kroglund Monstad i Rud Pedersen som svarer i spalten.

– Hva er tittelen din - og hva går jobben din ut på?

– Tittelen min er analytiker, og jeg jobber hovedsakelig med politisk analyse. Samtidig består jobben min av svært mange og varierte oppgaver. Fra informasjonsinnhenting, kunnskapsdeling og strategisk veiledning, til det å skrive større samfunnsanalytiske rapporter.

– Hva liker du best med jobben din?

– I jobben min møter jeg hver dag mennesker i selskaper og organisasjoner som brenner for det de driver med og som ønsker å dele sin kunnskap og erfaring. Det å hjelpe alle disse menneskene med de verktøyene de trenger for å nå frem og oppnå sine mål, synes jeg er svært givende. Ett eksempel på nettopp dette er å bygge bro mellom den politiske analysen og hva som er utfordring eller mulighet for selskapet/organisasjonen.

– Hvilke arbeidsoppgaver liker du minst?

– Jeg er ikke så glad i oppgaver som blir veldig rutinepreget, men som i de fleste jobber kommer man ikke helt utenom det. For eksempel er det avgjørende å systematisere data når man skriver en god metodisk rapport. Samtidig som jeg mener dette er viktig, vil nok aldri Excel bli min beste venn.

– Hvorfor ville du jobbe med kommunikasjon?

– Egentlig trodde jeg at jeg ville bli jurist. Det var tilfeldigheter som gjorde at jeg etter mange år som politisk engasjert endte opp i en stilling som politisk rådgiver. Som politisk rådgiver oppdaget jeg hvor spennende det var å jobbe kreativt og strategisk, samtidig som jeg fikk dyrket min interesse for politikk og samfunn. Derfra ble det et naturlig steg inn i kommunikasjonsbransjen.

– Hvem inspirerer deg i kommunikasjonssektoren?

– Kollegaene mine. Det er så gøy å se hvordan vi med så ulik fagkompetanse klarer å løse oppgaver på vegne av kundene, og alltid utfordrer hverandres tankesett og løsninger.

– Hva gjorde deg sist imponert i kommunikasjonsfaget?

– Det har imponert meg hvordan ulike aktører har klart å belyse hvilke utfordringer og behov man har hatt som en bransje, gruppe eller bedrift gjennom den pågående krisen. Dette tror jeg har vært avgjørende for at myndighetene skal kunne treffe med sine tiltak.

– Hva er god kommunikasjon?

– For meg er god kommunikasjon det som vekker følelser, engasjement eller skaper handling. Det er ikke alltid at megafon er det beste virkemiddelet, snarere tvert imot. God kommunikasjon handler om å treffe målgruppen på en effektiv måte.

– Hva mener du er den største utfordringen for din bransje fremover?

– Å nå frem i den enorme mengden informasjon og kanaler. Hvordan fanger vi mottakerens oppmerksomhet, midt blant støyen fra alt annet som suser forbi? Dette er ingen ny utfordring, men den blir stadig større.

– Vi har fremdeles langt igjen å gå for å skape forståelse for og tillit til vår bransje. Det er jo et paradoks at «omdømmebransjen» har et så varierende renommé. Dette er en bransje med få felles standarder og uten sterke og samlende organisasjoner. Derfor må vi alle gjøre vårt for å drive den fremover med skikkelighet og etterrettelighet.

Powered by Labrador CMS