(f.v) May Linn Michaelsen (kreatør), Cathrine Stenfoss Nygaard (performance rådgiver), Sindre Veseth Foss (art director), Marius Jensen (strategisk rådgiver), Ulrik Solum Waagsether (tekstforfatter), Kjell Gabrielsen (leder digital transformasjon), Sonja Njølstad (prosjektleder), Lin Bull-Valen (seniorrådgiver, kommunikasjon Bufdir), Anne Hafstad (Kommunikasjonsdirektør Bufdir), Alexander Mostue (strategisk rådgiver) og Silje Bruvik (innholdskreatør).
(f.v) May Linn Michaelsen (kreatør), Cathrine Stenfoss Nygaard (performance rådgiver), Sindre Veseth Foss (art director), Marius Jensen (strategisk rådgiver), Ulrik Solum Waagsether (tekstforfatter), Kjell Gabrielsen (leder digital transformasjon), Sonja Njølstad (prosjektleder), Lin Bull-Valen (seniorrådgiver, kommunikasjon Bufdir), Anne Hafstad (Kommunikasjonsdirektør Bufdir), Alexander Mostue (strategisk rådgiver) og Silje Bruvik (innholdskreatør).

Vinnerbyrået fikk 100 av 100 poeng i kampen om Bufdir. Dette er kriteriene de ble vurdert etter

Byrået Atyp skal jobbe med Bufdir fremover. De kom seirende ut av anbudskonkurransen med toppscore, og roser kunden for en «sjelden ryddig prosess».

Publisert

Nylig ble det kjent at byrået Atyp vant kampen om Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) som kunde. Sammen skal de lage reklame for å rekruttere nye fosterhjem over hele landet.

KOM24 har fått innsyn i hvilke tildelingskriterier og evalueringer som ble gjort av vinnerbyrået i anbudsprosessen. Det viser at Atyp kom seirende ut av konkurransen med hele 100 av 100 poeng.

Totalt var det seks byråer som kjempet om kontrakten i siste runde. Etter hva KOM24 kan se konkurrerte Atyp med Dinamo, HK Reklamebyrå, Los&Co, Per Høj og TRY.

Kriterier og vekting

Bufdir vurderte de konkurrerende byråene på fire ting.

Det viktigste kriteriet var oppgaveforståelse, som telte 35 prosent. Kompetanse og erfaring telte 30 prosent, pris telte 25 prosent og rutiner, responstid og tilgjengelighet telte 10 prosent.

Kommunikasjonsdirektør Anne Hafstad i Bufdir (Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet).
Kommunikasjonsdirektør Anne Hafstad i Bufdir (Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet).

Angående oppgaveforståelse skriver Bufdir at Atyp viser en «god forståelse av oppdraget» og «skisserer en solid prosess for videreutvikling av strategien med involvering av Bufdir og Bufetat». Videre skriver de at byrået har lykkes med å komme med et godt kreativt grep for å rekruttere nye fosterhjem og presenterer et originalt medievalg med stort potensial.

Kunden mener at Atyp tilbyr et solid team med «lang og relevant erfaring», i tillegg til å vise «solid kompetanse på digital kommunikasjon og erfaring med variert og kreativ bruk av ulike mediekanaler».

I forbindelse med kriteriet som gjelder rutiner, responstid og tilgjengelighet skriver Bufdir at byrået gir en god beskrivelse av hvordan de vil «etablere system for samarbeid med oss, både nasjonalt og regionalt».

Det kommer også frem i dokumentet at Atyp er byrået som leverte den laveste prisen av alle byråene i konkurransen, noe som gir en uttelling på dette punktet på 25 av 25 poeng.

I en pressemelding fra byrået onsdag kan man lese at kommunikasjonsdirektør Anne Hafstad i Bufdir gleder seg over det fremtidige samarbeidet.

– Rekruttering av fosterhjem er en viktig oppgave både for direktoratet og regionene våre i Bufetat. Det er mange barn og unge som trenger fosterhjem i Norge, og vi jobber hele tiden med å forbedre rekrutteringstiltakene. Nå ser vi frem til å få Atyp med på laget og gleder oss til å starte samarbeidet, sier Hafstad i samme melding.

– Sjeldent ryddig prosess

I samme pressemelding sier Atyp-rådgiver Marius Jensen følgende:

– Bufdir skal ha honnør for en sjeldent ryddig prosess, og vi er naturligvis glade for at valget falt på oss. Dette er en veldig spennende og omfattende oppgave, og vi kommer til å få brukt hele bredden i byrået, fra media og performance til reklame, uttaler han i meldingen.

Til KOM24 utdyper Jensen hva han mener med en «sjeldent ryddig prosess».

– Det var en tydelig og ryddig prosess fra start til slutt. Det gjelder åpenhet rundt hvor mange som til en hver tid skulle delta, hvor mange som gikk videre fra steg til steg, i tillegg til ryddighet rundt kontrakter og hva de ulike kontraktene omfattet.

Kontrakten har en ramme på rundt tre til syv millioner kroner per år, og avtalen har en varighet på to år - med mulighet for forlengelse med to ganger ett år (2 +1 +1).

At byrået fikk toppscore synes han er «ekstremt gledelig», men han presiserer også at det er tett konkurranse i anbudsrunder.

– Vi jobber hardt med offentlige anbud, og det gjør også alle som deltar i slike konkurranser. Det ikke sånn at andreplassen hadde femti poeng, så alle byråer som deltar legger inn ekstremt mange timer. Det fordi det er et viktig oppdrag både faglig og økonomisk. Det at vi fikk 100 av 100 mulige, tar vi som et tegn på at vi har forstått kundens behov og gjort en grundig jobb, sier han til KOM24.

Powered by Labrador CMS