Linn Skåber spiller hovedrollen som diskriminerende arbeidsgiver i den humoristiske kampanjen til FFO, 'Flytt deg!'.
Linn Skåber spiller hovedrollen som diskriminerende arbeidsgiver i den humoristiske kampanjen til FFO, "Flytt deg!".

Linn Skåber harselerer med funksjonshemmede i ny kampanje

– Vi ville ta i bruk virkemidler som gjør at folk stopper opp og ler. Enten fordi de kjenner seg igjen, eller fordi det som kommer frem er så drøyt.

Publisert

“Flytt deg!” er laget i regi av Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FFO), og Unge Funksjonshemmede, og er nummer tre i rekken av de til sammen fire kampanjene som utgjør prosjektet “Ikke tilgjengelig”.

Med en god porsjon humor setter “Flytt deg!” søkelyset på diskrimineringen mennesker med funksjonsnedsettelse møter i arbeidslivet.

– Sysselsetting er et tema vi jobber mye med gjennom hele året. I dag står mer enn 100 000 funksjonshemmede som ønsker jobb utenfor arbeidsmarkedet. Regjeringen snakker om dugnad, men det er lite som skjer, sier en oppgitt generalsekretær i FFO, Lilly Ann Elvestad.

Utelukkende positivt

Hun mener det er behov for å synliggjøre den diskrimineringen, og de holdningene funksjonshemmede blitt møtt med i jobbsøkingsprosessen.

– Arbeidsgivere ser lite muligheter og mest problemer. De evner i liten grad å se bak funksjonsnedsettelsen, og er ikke interessert i å finne ut hva slags kompetanse disse menneskene faktisk besitter. Nettopp det ønsket vi å synliggjøre på en god måte i denne kampanjen, sier Elvestad.

Kampanjen som har levd på sosiale medier siden april, har hatt en organisk rekkevidde på 200 000, mens annonsepostene har nådd ut til om lag 88 000.

– Dette er all-time high for oss. Veldig gøy, sier kommunikasjonsansvarlig i FFO, Ingeborg Vea.

Med humor som virkemiddel og Linn Skåber i hovedrollen, har de høstet utelukkende positive tilbakemeldinger.

– Det er en utfordring å kjøre kampanje på et tema der ingen i utgangspunktet er uenige med oss. For å trenge gjennom lydmuren av rørende enighet, ville vi ta i bruk virkemidler som gjør at folk stopper opp og ler. Enten fordi de kjenner seg igjen, eller fordi det som kommer frem er så drøyt, sier hun.

Fordommer

Vea, som også var prosjektleder for kampanjen, mener arbeidsgiverrollen var skreddersydd til Linn Skåber, og at det neppe ville fungert like godt med en annen skuespiller.

De hadde diskutert at det å bruke humor kunne være en risiko, og var enig om at de i så fall ville bruke en kjent skuespiller i hovedrollen.

– Det er klart at Skåber stod øverst på ønskelisten, men vi hadde ikke akkurat de store sjekkene å tilby. Så da var det ekstra gledelig at hun gjorde det av personlig engasjement.

– Hva håper dere å oppnå med denne kampanjen?

– Vi håper kampanjen kan gjøre folk mer bevisst sine egne fordommer. I filmen målbærer Linn Skåber mange fordommer folk har, men som de fleste ikke tør å sette ord på. Alt i kampanjefilmen bygger på reelle erfaringer funksjonshemmede har hatt i møte med arbeidslivet, poengterer Vea.

Med prosjektmidler fra Barne-, ungdoms-, og familiedirektoratet, fikk de ansatt et lite produksjons-team, blant annet regissør Mari Storstein, som selv har livslang erfaring som rullestolbruker.

– Jeg har hatt regi på flere av kampanjene til FFO, og det som var spesielt gøy denne gangen var å få jobbe med Linn Skåber. Hun er fantastisk morsom, skryter Storstein.

Hun har stor tro på at humoren har vært et viktig poeng for å nå ut med kampanjen.

– Når filmer om diskriminering blir veldig mørk og seriøs, tror jeg folk kan slite med å forholde seg til det. Vi har valgt å gjøre det med masse humor og overskudd, og jeg tror de aller fleste ser alvoret likevel. Denne kampanjen er så ubehagelig at den bli morsom, men man kjenner også på hvor kjipt det er.

Selv kjenner hun på diskriminering hver eneste dag.

– Jeg har sittet i rullestol hele livet, og opplever diskriminering hver dag. Vi lever i et samfunn som ikke er for alle. Vi kommer oss ikke inn over alt, vi må kjempe for grunnleggende menneskerettigheter, og kjempe for å få assistanse, sier Storstein og fortsetter:

– I og med at jeg er regissør og jobber mest med egne prosjekter, har jeg ikke opplevd diskriminering å jobbintervju selv.

I august slipper FFO den fjerde kampanjen, som handler om fordommer mot elever med nedsatt funksjonsevne. Den skal adressere problemet med lave forventninger og manglende tiltro til funksjonshemmede elever.

De følger suksessoppskriften og satser på humor denne gangen også. Dog med et rollebytte, hvor det nå blir Andrea Bræin Hovig i hovedrollen.

Powered by Labrador CMS