– Akkurat nå vil jeg si at vi jobber så godt vi bare kan, sier teamleder for korona kommunikasjon i Oslo kommune, Caroline Bremer.

Teamleder for koronakommunikasjon i Oslo kommune: – Noe av det mest krevende jeg har jobbet med

På det meste gjennom pandemien var de åtte ansatte, nå er de fire som jobber med å koordinere og formidle korona-informasjon og informasjon om TISK-strategien og vaksine fra Helseetaten til Oslos befolkning.

Publisert

Denne artikkelen er over to år gammel.

– Det er utfordrende og uforutsigbart, men samtidig givende fordi der er så viktig arbeid, forteller Caroline Bremer til KOM24.

Siden Helseetaten fikk ansvar for TISK-strategien (test, isolasjon, smittesporing og karantene), tidlig høst 2020 har hun vært teamleder for korona-kommunikasjonen i Oslo kommune, med hovedmål om å få riktig informasjon ut til folk i kommunens kommunikasjonskanaler i samarbeid med ansatte i kommunen og andre samarbeidspartnere.

– Det er alltid viktig å få riktig informasjon ut uansett budskap, og at dette kommuniseres klart og tydelig, noe jeg synes vi har klart.

En pandemi lar seg ikke styre, og det har til tider vært veldig utfordrende.

– Vi har forsøkt å være så åpne som mulig, men det har ikke vært lett for oss heller når vi ikke aner hva som venter bak neste sving. Men dette har vi prøvd vårt beste å være åpne om, så jeg vil oppsummere pandemien, og dette året som at vi har gjort mye riktig i den grad det går an i en så uforutsigbar hverdag med nye og raske beslutninger som tas. Det er også viktig at det er mye lærdom å ta med seg videre fra dette arbeidet, og det er viktig å si at pandemien ikke er over.

Lærer underveis

Hun trekker også fram kriseforståelsen de har bygget opp internt som har ført til et enda bedre samarbeid mellom de ulike bydelene.

– Det er nettopp dette samarbeidet mellom bydelene og de folkene i hver del som sitter tett på sine innbyggere, som har gjort at vi raskt og effektivt har hatt mulighet til å gå ut med endrede regler, nye regler, tiltak og generell orientering til befolkningen, men også direkte til spesifikke målgrupper.

Dag for dag har teamet til Bremer bygget seg opp og lært underveis på veien fram til i dag.

– Det viktigste vi gjør er å sørge for at det er god og oversiktlig informasjon tilgjengelig i de ulike kanalene, slik at befolkningen kan ta gode valg når det gjelder testing, vaksinering, råd og regler. Også har vi lært at god intern kommunikasjon resulterer i god ekstern kommunikasjon.

Oslo kommune har brukt sosiale medier, kommunens hjemmeside, egen korona-side og mediene i stor grad.

– Enten ved at vi har svart på spørsmål i mediene, eller kommet med informasjon proaktivt. Å være tett på med god mediekontakt er viktig, fordi mediene er en så viktig kanal ut mot innbyggere.

Jobber i bølger

Og det er ikke store forskjeller som skiller pandemi-årene.

– I snart to år har vi jobbet i bølger, i smittebølger. Og vi har lært oss hvordan vi skal takle disse ulike periodene, og lærer underveis i hver bølge vi står i. I de «rolige» periodene kan vi jobbe mer proaktivt med budskapsutforming. Blant annet har vi jobbet mye med kampanjearbeid knyttet til vaksinering.

Samen med Trigger og Vi er OSS har kommunen blant annet utviklet kampanjen «Vaksinekampen», som på åtte uker ga et byks i vaksinasjonsraten fra 50 prosent til 87. Kampanjen var godt synlig i sosiale medier, fysiske plakater og ved hjelp av en QR-kode.

Da pandemien traff, og i perioder med høye smittetall, slik som vi opplever i dag med omikronvarianten, flyttes fokuset over til å spre tydelig kommunikasjon i alle informasjonskanalene slik at det er lett å finne og at det treffer alle de ulike målgruppene.

– Nå må vi fortsette å opplyse og vi jobber for å hele tiden ha god og oppdatert informasjon når det gjelder TISK og vaksinering. Det er viktig at folk vet hvordan de skal bruke de ulike tilbudene slik at vi kan unngå, og begrense smittespredning i stor grad, ved å gi god informasjon slik at befolkningen fortsetter å ta et informativt valg når det kommer til koronavaksine. Vi ønsker jo at alle som kan ta vaksinen, gjør det.

Uforutsette ting kan skje

Hun er stolt når hun snakker om Oslos befolkning og hvordan de har taklet landets strengeste regler over lang tid.

– De har tatt alle utfordringer på strak arm. Vi opplever befolkningen som tilpasningsdyktige og at budskapene tas med alvor. Folk er flinke til å holde seg oppdatert, både på egen hånd, i nyhetsbildet og søkende til informasjon fra oss.

Nettsidene skal alltid inneholde siste nytt om situasjonen og enkelt redegjøre for hvilke tiltak som er gjeldende og hvordan man som innbygger skal forholde seg.

Gjennom hele perioden har det vært et høyt antall besøkende til koronasidene våre, så dette beviser at folk søker informasjon og at våre sider har i stor grad blitt et sted man finner de opplysningen man er ute etter.

Men fredag forrige uke var nettsiden for bestilling av koronatest nede med tekniske problemer.

Uforutsette ting kan skje. Men vi har gode rutiner i disse tilfellene slik at vi raskt får varslet eksternt på våre nettsider. I slike tilfeller blir det en vurdering om det skal sendes og legges ut en pressemelding, og eller om vi burde ta kontakt med mediene for å kommunisere raskt. I tillegg har vi et godt samarbeid med alle i kommunen og samarbeidspartnere som sørger for å videreformidle budskapet så innbyggerne får det med seg.

– Hvordan har du hatt det siden 12. mars?

– Jeg har ikke helt klart å kjenne på det ennå. Eller jo, jeg har det jo bra. Heldigvis jobber jeg med flinke folk i teamet mitt og alle rundt som jobber med korona, så selv om jeg ikke helt har rukket å kjenne etter, har jeg det fint.

På det meste har Bremers team bestått av åtte kolleger, men i dag er de fire.

– Akkurat nå vil jeg si at vi jobber så godt vi bare kan, og har et fint samarbeid på alle kanter. Vi jobber jo i en uforutsigbar hverdag fortsatt, og det er et stort kommunikasjonsbehov både internt, med samarbeidspartnere, og ut til innbyggere. En forsterkning er noe vi vil vurdere fortløpende.

Informerer og indikerer

Når pressekonferansene annonseres fra regjeringen, er Bremer og teamet informert på formøtene.

– Disse møtene er digitale, og de informerer og indikerer. Blant annet ut ifra disse kan vi jobbe med situasjonsbildet og jobbe strategisk med kommunikasjonen. Vi er også tett koblet på fagpersoner hos oss og ellers i kommunen som sitter tett på beslutninger og situasjonsbildet, som gjør at vi kan jobbe med å koordinere riktige budskap til enhver tid til Oslos innbyggere.

Snart to år med koronakommunikasjon har tydeliggjort hvor viktig godt kommunikasjonsarbeid er.

– Uten strategisk arbeid hadde det vært vanskelig å skape forståelse og gi budskap til befolkningen. Jeg synes det har kommet så tydelig fram hvor viktig dette faget er. Også er det spennende å se at kommunikasjonsfaget gjennomgår en så hurtig utvikling og alt det innovative som skjer. Hvordan vi bruker nye verktøy og hvordan faget går hånd i hånd med utvikling innen IT og andre nye tjenester. Vi ser hvor viktig det var å ha på plass en kommunikasjonsstab fra starten i slike kriser.

Og avslutter:

– Selv om det er det mest krevende, er det også det mest spennende jeg noen gang har jobbet med. Og jeg er stolt av laget som jobber for god informasjon om koronapandemien hver eneste dag.

Powered by Labrador CMS