Marta Haukaas forteller at de har lagt en ny strategi i Norad, det påvirker og hvordan kommunikasjonsavdelingen der jobber.
Marta Haukaas forteller at de har lagt en ny strategi i Norad, det påvirker og hvordan kommunikasjonsavdelingen der jobber.

Slik skal Norad styrke seg på digital kommunikasjon

Gjør endringer i kommunikasjonsstaben.

Publisert Sist oppdatert

– Vi har vært gode på det før og, men landskapet utvikler seg i megafart på det området og det krever mer kompetanse og kunnskap for å henge med i svingene nå enn for bare tre - fire år siden. Covid gjør at samfunnet har tatt noen digre byks på den digitale kommunikasjonsfronten.

Det sier kommunikasjonsdirektør i Norad, Martha Haukaas, til KOM24.

Hun sier at som en konsekvens av det har den digitale tilstedeværelsen deres blitt viktigere og mer krevende enn den har vært før.

Smågodtposen Norad

– Kommunikasjon er en del av kjernevirksomheten til Norad. Kommunikasjon. rundt bærekraftsmålene har vært viktig og det jobber vi videre med. Hvordan vi kan dra det videre og bygge enda mer kunnskap om bærekraftsmålene, kommer vi til å ha fokus på fremover sier hun.

For at Norad skal lykkes enda bedre med oppdragene sine blir det tatt en del grep internt i organisasjonen. Det er 9,4 årsverk som jobber med kommunikasjon, inkludert Haukaas selv.

Nå omorganiserer de internt, roller og ansvarsoppgaver blir endret på og noen flytter seg til andre enheter. Derfor jakter de nå på fire nye ansatte til kommunikasjonsavdelingen. Personene de jakter på skal være gode på digital kommunikasjon og presse og PR-området.

– Vi spisser oss litt mot områder vi ser er viktige, og som konsekvens av at Norad har ny strategi, sier hun.

Norads rolle og oppdrag ble endret i 2019 etter en reform i norsk bistandsforvaltning, og ny virksomhetsstrategi kom på plass i 2020. Bærekraftsmålene er rammen for Norads arbeid

Haukaas kaller Norad for en smågodtpose for de som er interessert i samfunn og kommunikasjon.

– Har et viktig kommunikasjonsoppdrag

– Vi jobber med de største utfordringene i verden som fattigdomsbekjempelse, demokratiutvikling og klima. Disse tingene blir har ikke blitt mindre aktuelle med en pandemi og et klima som er skakk-kjørt. I disse sakene hvor vi har et viktig kommunikasjonsoppdrag for å bidra med kunnskap og å få fakta til torgs, sier hun.

Det siste halvannet året har det blant annet vært konsekvenser av koronapandemien som har stått i fokus for deres kommunikasjonsarbeid. Nå for tiden er matsystemer og klima viktige tema.

– Det er mange brennaktuelle utviklingsproblemer hele tiden som vi kommuniserer om – men også fremsteg og løsninger heldigvis! Nå i høst vil jeg tro matsystemer og klima vil få mye oppmerksomhet blant annet på grunn av viktige internasjonale toppmøter. Vi er opptatt av å bringe kunnskap til torgs, sier hun

Powered by Labrador CMS