Dette er også tiden for å sette seg ned med ledere og kommunikasjonskollegaer for å bli enige om hva som skal kjennetegne vår kommunikasjon, mener Assev.

MENINGER:

Hjelp en leder i dag

«Urolige tider skaper usikkerhet. Da er det kommunikasjonsledernes rolle å ta på seg de strategiske brillene. Mange av oss har inntatt en naturlig rolle som den brysomme «djevelens advokat» i ledergrupper.», skriver Margrethe Assev.

Publisert

Mye tyder på at strømkrisen, etterdønninger etter pandemien og konsekvenser av Ukraina-krigen vil ha langvarige konsekvenser for norsk næringsliv. Flere bedrifter forbereder seg på dårlige tider og kostnadskutt, og næringsministeren sier vi må være forberedt på konkurser.

Ledere som blir direkte påvirket av krevende markedsforhold må forberede seg på å kommunisere i – og om dette – i lang tid fremover. Det handler om ledelse og kommunikasjon i en krisetid.

Og det er ikke bare krig og økonomisk uro som skaper uforutsigbarhet. Datainnbrudd og manglende datasikkerhet er ett eksempel. Mangel på arbeidskraft et annet. Konsekvensene av klimakrisen en enda større og mer langsiktig trussel. Om ikke disse sakene påvirker bedriften direkte, kan de uansett påvirke medarbeiderne og gi utfordringer knyttet til ledelse og internkommunikasjon. Og viktigst av alt: de påvirker alle andre utenfor bedriften. Selskaper som tjener på at verden og energimarkedene er ustabile har en minst like vanskelig oppgave. Hvordan skal de balansere kommunikasjonen, slik at den ikke framstår som kynisk?

Mange ledere er dårlig forberedt

Mange ledere er dårlig forberedt på å håndtere de akutte krisene som kan ramme enhver virksomhet. Enda flere er nok dårlig rustet til å lede og kommunisere i et vedvarende kriseklima. En grunn er at mange av oss tross alt har mest erfaring fra kommunikasjon i det som har vært langvarige oppgangstider – meg selv inkludert. En annen grunn er naturligvis at det rett og slett kan være ubehagelig å ta inn over seg de mulige konsekvensene av uroen i verden.

Alle ledere med respekt for seg selv har holdt festtaler om at kommunikasjon er et lederansvar. Nå er dette sannere enn noen gang tidligere. Men hvordan skal vi gå fra ord til handling?

Nå er det lurt å prioritere opplæring og trening, både i ledergrupper, forretnings- og stabsområder, og i kommunikasjonsmiljøet. Vi som er kommunikasjonsansvarlige bør også trene mer, både på budskapsutvikling og formidling.

Dette er også tiden for å sette seg ned med ledere og kommunikasjonskollegaer for å bli enige om hva som skal kjennetegne vår kommunikasjon.

Hva kan vi være åpne om? Hvilke dilemmaer står vi i som er vanskelige og som vi kan dele noe om? Hvor åpne kan vi ledere være om hva vi personlig synes er vanskelig? Svaret på disse spørsmålene vil ofte være: så åpne som mulig. Åpenhet skaper tillit eksternt og mer trygghet internt.

Vi må klare å vise at vi som bedrift og virksomhet er en del av den større konteksten, at vi forstår den, og har en troverdig kommunikasjon rundt den.

Våg å være brysom

Urolige tider skaper usikkerhet. Da er det kommunikasjonsledernes rolle å ta på seg de strategiske brillene. Mange av oss har inntatt en naturlig rolle som den brysomme «djevelens advokat» i ledergrupper. Den kommunikasjonsansvarlige setter ofte ord på forventede eller faktiske negative reaksjoner blant interne eller eksterne målgrupper. Dette må vi fortsette med.

Vi skal være lytteposter både internt i organisasjonen og i markedet, vi skal «lese» omgivelsene og formidle inntrykket, og vi skal vurdere sannsynlige reaksjoner og utfall. Samtidig skal vi også være bevisste på at ledere og kolleger har mindre toleranse for kritikk i urolige tider fordi presset og frykten for å mislykkes øker. Det blir enda viktigere å koble sunn skepsis eller legitime kritiske kommentarer til konstruktive forslag til løsninger, eller alternative fremgangsmåter.

De fleste ledere jeg har truffet, både som tidligere journalist og senere kommunikasjonsansvarlig, synes – som de fleste av oss – at det er ubehagelig å snakke om vanskelige ting.

Men kommunikasjon er kanskje den fremste lederoppgaven. Ikke bare for toppsjefen, men for alle som har personalansvar. Direkte dialog mellom leder og medarbeider trumfer alle andre kommunikasjonskanaler. Fremover blir vår viktigste rolle å bidra til at ledere på alle nivåer i virksomheten blir både tryggere og flinkere til å kommunisere. Også om de vanskelige tingene.

———————————————-

Dette er et meningsinnlegg, og gir uttrykk for skribentens mening. Har du lyst til å skrive i KOM24? Send ditt innlegg til meninger@kom24.no.

Powered by Labrador CMS