Resultatene peker entydig på at det er de over 40 år som er mest motiverte for å ofre lønn til fordel for bærekraft.

Bærekraft, til hvilken pris?

«Bærekraft kan vi lett kåre til de siste årenes store buzzword. Men hva betyr det for den enkelte ansatte at selskapet de jobber i bidrar til verden med mer enn sysselsetting?»

Publisert

Denne artikkelen er over to år gammel.

Vi i Teft vet allerede at begrepet bærekraft betyr veldig lite når folk i vår bransje ser etter ny jobb, eller skal forklare hvorfor de velger å bli i selskapet de allerede er ansatt i.

De siste par årene har bare seks prosent svart at «mer fokus på bærekraft» er blant topp tre-prioriteter ved bytte av jobb. For eksempel er kortere vei til jobben og tilgang på kurs og seminarer mer attraktivt enn å søke seg til et selskap med «fokus på bærekraft».

Det kan synes å stå i sterk kontrast med inntrykket spesialister og kommunikasjonsrådgivere skaper rundt viktigheten av bærekraft som verktøy for å tiltrekke seg oppmerksomhet i arbeidsmarkedet.

Hele bransjens bærekraftsspesialist Petter Gulli stiller spørsmålet «hvordan bør vi snakke om bærekraft?» og besvarer det med «Det bør vi ikke!». Ifølge Gulli er utfordringen med begrepet at det ikke rommer retning eller handling.

Selskaper som faktisk investerer i utfordringene knyttet til bærekraft snakker om de konkrete målene og løsningene de jobber med. Selskaper som ennå ikke har funnet en retning eller oppnådd noe blir fort uklare og omtrentlige, og det skaper verken interesse eller motivasjon hos kunder eller fremtidige ansatte.

Det er sannsynligvis forklaringen på at vi ikke klarer å måle viktigheten av temaer knyttet til bærekraft ved å bare bruke ordet på en «meny» over gode egenskaper hos en ny arbeidsgiver.

Derfor stilte vi alle deltakere i årets bransjeundersøkelse ovenfor følgende hypotese: «Hvor mye er du villig til å redusere din lønn for å jobbe i et selskap som bidrar til en bedre verden?». Vi underbygger dette ytterligere i spørsmålsteksten ved å forklare at vi mener å redusere forskjellene i verden og/eller redde miljøet. Vi vet allerede at høyere lønn er den aller mest vanlige årsaken til å bytte jobb ifølge statistikken, og av erfaring vet vi at de aller færreste aksepterer å gå ned i lønn ved bytte av jobb.

Allikevel svarer majoriteten av de ansatte i vår bransje at de vil redusere sin lønn for å jobbe for en arbeidsgiver som har bestemt seg for redusere forskjellene i verden eller redde miljøet. Kvinner er noe mer åpne for å redusere sin lønn, enn menn. Gruppen som er mest innstilt på å bidra er de i førtiårene, og de over 50. Felles for disse to aldersgruppene er at flere er villige til å redusere sin lønn, og de er villige til redusere en større del av lønna.

Vi i Teft mener at dette er et sterkt budskap til arbeidsgivere i vår bransje.

Lønn er en svært sentral del av motivasjon, for mange den aller viktigste faktoren når de skal vurdere en ny arbeidsgiver. Derfor er det oppsiktsvekkende at en artikulert satsing på f.eks. miljøet eller å redusere forskjellene i verden kan føre til at en stor andel av ansatte i vår bransje er villige til å gå ned i lønn.

Etter vår mening handler ikke dette om hvorvidt en kandidat kan være villig til å akseptere lavere lønn, men om engasjement og investeringer i bærekraftstemaer utløser en så sterk motivasjon eller tiltrekningskraft at det kan sammenlignes med høyere lønn. Lykkes man med det kan man argumentere at godt utført og kommunisert bærekraft er en meget sterk tilleggsdimensjon og opplevd verdi, både for de som jobber i selskapet, og de som vurderer å begynne å jobbe der.

Vi ser også at resultatene peker entydig på at det er de over 40 år som er mest motiverte for å ofre lønn til fordel for bærekraft. Dette utfordrer tankegangen om at temaer om for eksempel miljø har mest effekt blant yngre ved at svarene fra 1400 bransjefolk ganske enkelt peker på det motsatte.

For de som tenker langsiktig betyr det at om man planlegger å bygge et arbeidsmiljø av erfarne og attraktive fagfolk kan en tydelig satsing på tiltak knyttet til bærekraft være et verktøy for å markere seg positivt i arbeidsmarkedet.

Powered by Labrador CMS