Åtte av ti som har fått tilbud om studieplass på kommunikasjonsstudiet i Stavanger høsten 2022 er kvinner. Her fra det første kullet ved UiS.
Åtte av ti som har fått tilbud om studieplass på kommunikasjonsstudiet i Stavanger høsten 2022 er kvinner. Her fra det første kullet ved UiS.

Sju av ti kommunikasjons­studenter er kvinner: Dette sier universitetene

– Vi ønsker selvfølgelig en bedre balanse.

Publisert

Det sier Eiri Elvestad, instituttleder ved Institutt for medier og kommunikasjon ved Universitetet i Oslo til KOM24.

Denne uken kom tallene fra Samordna opptak og de viser to trender. Den ene er at det er en markant nedgang i antall søkere på kommunikasjonsstudier og at sju av ti som har fått studieplass er kvinner.

Ved UiOs kommunikasjonsstudier er det 65 prosent kvinner ved bachelorstudiet i Medier og kommunikasjon. På årsstudiet er kvinneandelen på 75 prosent.

– Ønsker et mangfold

– Selvfølgelig ønsker vi som de aller flese å ha en 50-50 fordeling, eller nærmest mulig det. Vi ønsker jo et mangfold av studenter, det gjelder både kjønn, men og sosio-økonomisk bakgrunn og etnisk bakgrunn, sier Elvestad.

Hun sier at det er et pluss å ha et mangfold blant studentene, slik at de da kan bidra på forskjellige måter inn på studiet.

– Det er noe forskjell i medieinteresser medier og mediebruk blant gutter og jenter. Vi ser blant annet at flere gutter har erfaring med gaming og jenter er mer på SoMe, og vi ønsker studenter med ulike erfaringer inn på studiet, peker hun på.

Elvestad peker på at dette er en trend som har vart over tid og ikke er unikt for medier- og kommunikasjonsstudier.

– Vi leser tallene og har dette på agendaen i utviklingen av vårt studietilbud, sier hun.

Stavanger skal de snart ønske velkommen sitt andre kull på årsstudiet i kommunikasjon. Mens de i fjor hadde 343 søkere på venteliste er det i år «bare» 65 på venteliste.

– Det er en nedgang i antall søkere fra i fjor, men fremdeles er det relativt mange søkere og det viser at satsningen ved Universitetet i Stavanger var helt riktig og et viktig tilskudd, sier dekan ved Samfunnsvitenskapelig fakultet ved Universitetet i Stavanger, Turid Borgen, til KOM24.

– Må se på det

Det er 75 studenter som har fått tilbud om plass på studiet, 15 av disse er menn. Det gir en kvinneandel på 80 prosent.

– Vi ønsker jo en balanse i kjønn, etnisitet, magfold. Det tror jeg hele kommunikasjonsbransjen er tjent med. Jeg tror vi i hele sektoren må sette oss ned og se på dette, sier hun.

Borgen sier det er uheldig når det er så skeiv balanse, men peker samtidig på at det er ikke noen quick fix og sier de ikke har noen konkrete tiltak for å jevne ut kjønnsbalansen og rekruttere bedre.

– Handler det om opptakskrav? Markedsføring? Er det en bransje som frister menn mindre? Vi må sette oss ned alle og se på dette og snakke sammen, sier hun.

I Bergen er de også veldig fornøyde med årets søkertall, som er på nivå med 2019. Kjønnsbalansen viser at det er 75 prosent kvinner på årsstudiumet deres i Medievitenskap og 69 prosent på bachelor-studiet.

– Holder et øye med det

– Vi holder øye med kjønnsbalansen i våre studieprogrammer. Når vi ser programmene våre i sammenheng som for eksempel, Informasjonsvitenskap hvor det er en overvekt av menn, så ligger vi ikke så langt unna kjønnsfordelingen som er ved UiB som helhet, skriver Marija Slavkovik, instituttleder ved Institutt for informasjons- og medievitenskap på Universitetet i Bergen i en e-post til KOM24, videreformidlet av kommunikasjonsrådgiver Pål Adrian Clausen Ryen.

UiB gjør ikke noe konkret for å endre kjønnsbalansen, men

– Det er spesielt viktig for media og kommunikasjon å sørge for at vi har en mangfoldig studentmasse fordi dette er personer som i fremtiden vil være med på å forme samfunnsdebatt og mediebildet. Derfor er det viktig at vi har studenter med forskjellige erfaring og bakgrunn, skriver Slavkovik. Vi fokus på å gå foran som et godt eksempel, lage et inkluderende og åpent studiemiljø.

Powered by Labrador CMS