61 millioner kroner i nedgang i reklameomsetningen for september

Reklamemarkedet falt med 6,6 prosent i september. Varsler nedgang for sosiale medier resten av året.

Publisert Sist oppdatert

Mediebarometeret fra Mediebyråforeningen viser at reklamemarkedet faller med 6,6 prosemt isolert i september, som betyr en reduksjon i reklameomsetning i underkant av 61 millioner mot fjoråret.

Det melder Mediebyråforeningen i en pressemelding.

Hittil i år er det omsatt reklame via mediebyråene for 7,179 milliarder som er en positiv vekst på 193 millioner mot 2021. Det betyr at vi hittil i år opplever en moderat vekst på 2,8 prosent.

– August var en sterk reklamemåned, men nå opplever vi en utflating i september, sier daglig leder i Mediebyråforeningen Kristin Brimi.

Hun peker på at at akkumulert på året er det fortsatt vekst, men hun sier at dette skyldes også en sterk inngang på året.

– Vi følger utviklingen på annonsørsiden tett fremover, sier hun.

Digitale medier utgjør en andel på 42,5 prosent reklameomsetningen, mens omsetningen i kroner holder seg på linje med fjoråret.

Det er omsatt for rett i overkant av 3 milliarder på digitale medier, hvor søk og online video (OLV) bidrar med sterkest vekst.

Søk vokser med to prosent mot fjoråret som er en vekst på 9,7 millioner, mens OLV øker med 2,5 prosent mot 2021, og vokser fra 453 til 464 millioner.

Sosiale medier holder seg stabilt mot fjoråret med en omsetning på 789 millioner hittil i år.

De 4 siste månedene i 2021 var spesielt sterke for sosiale medier, så trolig kan vi forvente et negativt avvik for kanalen fremover.

TV-omsetningen faller med 35 millioner mot 2021. Dette er en nedgang på 1,4 prosent, fra 2,475 millioner til 2,439 millioner, og TV-s andel av reklameomsetningen er nå 34 prosent.

– Det er fortsatt et kvartal igjen av året og høsten er tradisjonelt sterke reklamemåneder. Dog ser vi at svingninger nå skjer raskt og i korrelasjon med den økonomiske situasjonen vi befinner oss i, noe som helt sikker også kommer til å påvirke oss frem mot årsskiftet, sier sier daglig leder i Carat og dentsu sin norske mediebyråvirksomhet Stian Jansen i pressemeldingen.

Det er omsatt lydmedier for 346 millioner hittil i år, som er ven vekst på 6,5 % fra i fjor. Radio driver veksten alene med en økning i omsetningen på 21 millioner. Podkast ligger stabilt med fjoråret og viser ikke tegn til omsetningsutvikling.

Kino har kommet sterkt på banen i 2022 og har en reklameomsetning på 89 millioner hittil i år, 59 millioner høyere enn 2021. Det gjør kanalen til en prosentvis vekstvinner med en økning på hele 195,8 prosent.

Utendørs (OOH) er den soleklare vekstvinneren blant mediekanalene. Hittil i år omsetter kanalen for 465 millioner, mot 305 millioner i fjor. Det er en økning på 52,5 prosent som utgjør 160 millioner reklamekroner, og totalt står OOH for hele 83 prosent av den totale veksten i markedet hittil i 2022.

– 2022 har vært et år preget av usikkerhet rundt fremtidsutsiktene til den norske økonomien. Forbrukernes tillitt til egen økonomisk situasjon (Consumer confidence index) var i 3. kvartal på det laveste nivået siden 1992, noe som påvirker hvilke kjøp og investeringer nordmenn gjør. Dette er det mange selskaper som begynner å merke, og det får konsekvenser for hvilke investeringer de er villige, og i stand til å gjøre i markedsføring, sier Jansen.

Powered by Labrador CMS