Disse egenskapene er viktige om du ønsker deg jobb som markedsfører.
Disse egenskapene er viktige om du ønsker deg jobb som markedsfører.

MENINGER:

Hvem er fremtidens markedsførere?

«Vi har analysert over 20 000 stillingsannonser. Resultatet sier mye om hva slags kompetanse som blir viktig for markedsavdelinger fremover», skriver Aleksandra Jbara og Evgeniya Chabanova.

Publisert

Smart rekruttering er helt avgjørende for en virksomhets evne til å skape gode resultater.

Samtidig har forskningen på området til nå hovedsakelig rettet seg mot å forstå hvilken effekt markedssjefer og markedsdirektører har på bunnlinjen til en bedrift.

Men hva med fotsoldatene i markedsavdelingen?

Mindre status, større makt 

På engelsk kalles de gjerne marketing executives: Markedsavdelingens rådgivere, konsulenter, koordinatorer, reklameplanleggere og merkevareansvarlige. Fagfolkene og spesialistene.

De er gjerne ansvarlige for å vurdere, evaluere, og respondere på muligheter i markedet, samt sentrale i oppgaven med å iverksette og implementere virksomhetens markedsføringsstrategi.

Samtidig er det nok heller ingen overdrivelse å si at mange av, om ikke alle, strategiske og taktiske beslutninger knyttet til markedsføring både igangsettes og utføres av denne gruppen ansatte.

Det er tross alt også de som gjerne har størst oversikt og mest kontakt med det som rører seg i markedet.

Analyserte data fra nesten 9000 norske virksomheter

Vi bestemte oss for å undersøke hva slags ferdigheter virksomheter ser etter når de lyser ut stillinger til denne gruppen av jobbsøkere. Totalt har vi gått gjennom over 20 000 stillingsannonser fra nesten 9000 virksomheter i Norge i perioden 2012 til 2018.

Så vidt vi vet er dette den første studien i sitt slag som har sett på hvilke ferdigheter og hvilken kunnskap som bedrifter etterspør fra markedsførere på dette nivået.

Det vi oppdaget var at kunnskap og ferdigheter innen markedsføring er viktig, men langt fra det eneste arbeidsgivere er opptatte av når de skal rekruttere nye fotsoldater til markedsavdelingen.

Like viktig er det at ansatte er flinke til å snakke med folk, samarbeide med andre, og jobbe kreativt. Bedrifter er ute etter markedsførere som evner å snakke med forskjellige typer mennesker og som klarer å tenke utenfor boksen.

Egenskaper som selvledelse, sosiale ferdigheter og evnen til kritisk tenkning er også essensielle for mange.

Samlet sett ser vi at markedsførere ikke bare må beherske faget sitt, men også det å jobbe godt med andre og det å kunne tenke på nye måter.

Finansfolk versus markedsførere

I vår studie sammenlignet vi også hva slags ferdigheter markedsavdelinger var ute etter sammenlignet med kravene som stilles til ledere og jobbsøkere innen finansverdenen.

Det viste seg at kunnskap om administrasjon og ledelse er viktigere for finansfolk enn markedsførere, mens behovet er større for markedsførere som er gode på samarbeid og kommunikasjon.

Generelt ser vi at markedsførere i langt større grad enn finansfolk må beherske disse universelle og tverrgående ferdighetene som evnen til å lede seg selv, fungere i sosiale settinger, kommunisere med andre, og kritisk refleksjon.

Her var det for øvrig interessant å merke seg at det stilles langt høyere krav til at fotsoldatene i markedsavdelingen er gode på disse universelle ferdighetene, enn det som er tilfelle for markedssjefer og markedsdirektører.

Våre funn gir oss innsikt i hvordan markedsførere kan lære av andre og samarbeide bedre på tvers av avdelinger for å løfte virksomhetens resultater.

Den samme kunnskapen kan også bidra til smartere rekruttering og gjøre det enklere for de som drømmer om en jobb i markedsføring å tenke på hvilke andre ferdigheter enn markedsføring man burde trene på. 

———————————————-
Denne artikkelen er basert på et pågående forskningsprosjekt innen markedsføring og arbeidsliv utført av PhD-kandidat Aleksandra Jbara ved Handelshøyskolen BI. Den er også publisert i BI Business Review.

Dette er et meningsinnlegg, og gir uttrykk for skribentens mening. Har du lyst til å skrive i KOM24? Send ditt innlegg til meninger@kom24.no.

Powered by Labrador CMS