Et nettlesertillegg ga brukeren mulighet til å merke uønskede videoer. 37 380 brukere fra 91 ulike land deltok i undersøkelsen.

Kommentar:

YouTube en viktig kilde til misinformasjon, hatprat og annet uønsket innhold

Nå viser det seg at YouTube selv bidrar til å spre det uønskede innholdet.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er over to år gammel.

En rapport fra Mozilla dokumentarer at den viktigste kilden til uønskede videoer på YouTube er plattformens egne algoritmer. Hele 71 prosent av videoene brukere merket som uønskede, var foreslått av YouTube-algoritmene.

YouTube er en av de viktigste kildene til både kunnskap og underholdning for dagens unge. Hver dag ser vi en milliard timer video på plattformen, og 70 prosent av videoene som vises er anbefalt av algoritmene. Samtidig er YouTube også en viktig kilde til misinformasjon, hatprat og annet uønsket innhold. Nå viser det seg at YouTube selv bidrar til å spre det uønskede innholdet.

Etter å ha etterlyst informasjon fra YouTube i lang tid uten å få noen respons, opprettet Mozilla et prosjekt som fikk hjelp av plattformens brukere til å kartlegge uønsket innhold. Et nettlesertillegg ga brukeren mulighet til å merke uønskede videoer. 37 380 brukere fra 91 ulike land deltok i undersøkelsen. De merket totalt 3,362 videoer som uønsket i perioden juli 2020 til mai 2021. De viktigste funnene i undersøkelsen var:

  • Brukerne misliker videoer av en rekke ulike grunner. De viktigste grunnene var: Misinformasjon, voldelig innhold, hatprat og spam/svindel. Blant andre grunner var feilinformasjon om Covid 19 og «barnefilmer» med upassende innhold.
  • YouTubes egne algoritmer er det største problemet. Hele 71% av alle uønskede videoer var anbefalt av algoritmene. I flere tilfeller anbefalte algoritmene videoer som bryter med plattformens egne retningslinjer.
  • Brukere av andre språk enn engelsk rapporterte en 60% større andel uønskede videoer enn engelskspråklige brukere. Norske brukere rapporterte en mindre andel uønskede videoer enn snittet.

I rapporten estimerer Mozilla at 12,2 prosent av de rapporterte videoene bryter YouTubes retningslinjer, og enten burde vært fjernet fra plattformen eller ikke anbefalt av algoritmene. Likevel dukker de opp i de automatiske anbefalingene. En del av disse ble fjernet etter Mozillas undersøkelse, men de rakk likevel å bli vist til sammen 160 millioner ganger før de ble fjernet.

YouTubes egne algoritmer er det største problemet. Hele 71% av alle uønskede videoer var anbefalt av algoritmene.

I over 40 prosent av tilfellene var de uønskede videoene som ble anbefalt ikke relatert til brukerens seerhistorikk i det hele tatt. Et eksempel i rapporten forteller om en bruker som, etter å ha sett en musikkvideo med Art Garfunkel, ble anbefalt en video med tittelen «Trump Debate Moderator EXPOSED as having Deep Democrat Ties, Media Bias Reaches BREAKING Point».

Mens anbefalingene fra YouTubes algoritmer var ansvarlig for hele 71 prosent av de uønskede videoene, så stammet kun 7,5 prosent av dem fra søkeresultater. Søkealgoritmene fungerer tydeligvis mye bedre enn det automatiske anbefalingssystemet.

At YouTubes egne algoritmer bidrar i så stor grad til å spre misinformasjon, vold og hatprat bør være en tankevekker både for selskapet og for myndigheter som vurderer å regulere bransjen.

Et av de vanligste argumentene for hvorfor de sosiale mediene ikke klarer å bekjempe spredning av uønsket innhold er at de ikke kan kontrollere brukernes handlinger, og at det er brukerne som aktivt bidrar til spredningen. I dette tilfellet er det derimot YouTubes egne algoritmer, som de har 100 prosent kontroll med, som er hovedproblemet.

Det burde være et overkommelig problem for YouTube å sørge for at deres egen programvare ikke opptrer som et nettroll.

Powered by Labrador CMS