– Jeg søker inspirasjon mange steder, særlig siden jeg er ny i faget. Jeg følger flere andre kommuner, gjerne større kommuner, for å se hva man kan strekke seg etter og få gode ideer.
– Jeg søker inspirasjon mange steder, særlig siden jeg er ny i faget. Jeg følger flere andre kommuner, gjerne større kommuner, for å se hva man kan strekke seg etter og få gode ideer.

#Minjobb

Etter ti år som journalist ble Astrid Alta kommunes første kommunikasjonsrådgiver

– Jeg er kommunens første, og eneste, kommunikasjonsrådgiver, så veien blir litt til mens jeg går. Det er både morsomt og utfordrende.

Publisert

Med spalten #MinJobb ønsker KOM24 å få kommunikasjonsfolk til å snakke om jobben sin, hva som inspirerer dem i arbeidet, hvilke utfordringer som finnes i bransjen - og hva som er god kommunikasjon.

I dag er det Astrid Sommarset-Krogh, kommunikasjonsrådgiver i Alta kommune, som svarer på spalten.

Hva er tittelen din - og hva går jobben din ut på?

Jeg er kommunikasjonsrådgiver i Alta kommune. Min hverdag består i alt fra oppdatering av hjemmeside/intranett, involvering i prosjekter og utarbeidelse av planverk for kommunikasjon.

Jeg er kommunens første, og eneste, kommunikasjonsrådgiver, så veien blir litt til mens jeg går. Det er både morsomt og utfordrende.

Hva liker du best med jobben din?

– Jeg synes det er givende å være leddet som bidrar til at innbyggerne får informasjon og innsikt i både prosesser, vedtak og tilbud i kommunen. Jeg har stor frihet i jobben, og vi er en proaktiv kommune, så det å alltid søke nye og gode løsninger for kommunikasjon er ekstra gøy.

Hvilke arbeidsoppgaver liker du minst?

– Det må være de små rutineoppdragene på hjemmeside/intranett. Der man ikke skal formidle eller være kreativ, men som bare må gjøres.

Hvorfor ville du jobbe med kommunikasjon?

Jeg hadde jobbet 10 år i journalistikken før jeg begynte i Alta kommune i 2019. Det var litt tilfeldig at jeg søkte, men da det var gjort og jeg til slutt fikk tilbud om jobben, så merket jeg at dette var noe jeg ønsket. En ny dør åpnet seg, jeg var nysgjerrig og klar for å gjøre noe nytt.

Jeg hadde rimelig god kjennskap til Alta kommune etter å ha fulgt organisasjonen i mitt virke som journalist, og jeg kunne se at det var potensiale i kommunikasjonsarbeidet deres slik det var da. Det var også viktig for meg at åpenhet var bærende i kommunikasjonsarbeidet deres. Det er en god match med det jeg står for.

Hvem inspirerer deg i kommunikasjonssektoren?

– Jeg søker inspirasjon mange steder, særlig siden jeg er ny i faget. Jeg følger flere andre kommuner, gjerne større kommuner, for å se hva man kan strekke seg etter og få gode ideer. Jeg liker spesielt godt de som er så trygge i sin formidling at de gjør det innpakket i underholdning. Det går rett hjem.

Hva gjorde deg sist imponert i kommunikasjonsfaget?

Koronapandemien har satt kommunikasjon i fokus, enten man er liten eller stor kommune. Det har tvunget de fleste til å prioritere tid og ressurser på kommunikasjon.

Det er ingen tvil om at Espen Nakstad har vært et godt eksempel på hvor viktig det er at man bruker fagpersoner med god formidlingsevne der situasjonen krever det.

– Hva er god kommunikasjon?

– God kommunikasjon er når man formidler målrettet. Det handler om å kartlegge hvem man snakker til og tilpasse seg det. For meg som jobber i kommunesektoren, så handler det også om klart språk. De som skal høre, se og lese oss må forstå hva vi sier. Der syndes det fortsatt en god del. Vi må fri oss fra vanskelig «stammespråk»!

Hva mener du er den største utfordringen for din bransje fremover?

Sosiale medier, uten tvil. Det skjer mye og det skjer fort.

I iveren etter å nå spesielt yngre, så kreves det at man «hopper på» den ene trenden etter den andre. Som kommune havner man i spagat; man må være der innbyggerne er og samtidig må man ivareta både personvern og informasjonssikkerhet.

Powered by Labrador CMS