Amedias nye samfunnsavdeling består av (fra venstre) kommunikasjonssjef Hallgeir Westrum, konserndirektør for samfunns- og myndighetskontakt Marte Ingul, kommunikasjonsrådgiver Helene Wille Lund og direktør for utgiverspørsmål Stig Finslo.
Amedias nye samfunnsavdeling består av (fra venstre) kommunikasjonssjef Hallgeir Westrum, konserndirektør for samfunns- og myndighetskontakt Marte Ingul, kommunikasjonsrådgiver Helene Wille Lund og direktør for utgiverspørsmål Stig Finslo.

Amedia oppretter ny samfunnsavdeling: Ansetter Helene Wille Lund

Aviskonsernet Amedia styrker den nye samfunnsavdelingen og ansetter ny kommunikasjonsrådgiver.

Amedia styrker laget og samler det overordnede ansvaret for samfunnskontakt, kommunikasjon og bærekraft i samfunnsavdelingen.

Amedia etablerte samfunns- og myndighetskontakt som eget konsernområde i fjor høst.

Nå gjøres flere organisatoriske grep for å ytterligere styrke arbeidet med samfunnskontakt, kommunikasjon og bærekraft på tvers av selskapene fremover.

Overordnet ansvar for fagområdene samles derfor i samfunnsavdelingen under ledelse av konserndirektør Marte Ingul.

Fra mandag 1. august tiltrer direktør for utgiverspørsmål, Stig Finslo (67) og kommunikasjonssjef Hallgeir Westrum (63) den nye samfunnsavdelingen.

Samtidig starter også Helene Wille Lund (28) i ny stilling som kommunikasjonsrådgiver.

– Amedias formål er å sikre sterke redaktørstyrte medier i hele Norge, som er avgjørende byggesteiner for et levende demokrati. Rammebetingelsene for mediebransjen er i rask endring, med globale teknologiskift som forandrer folks medievaner og folkevalgtes forventninger. Dermed krever det at vi følger politiske og regulatoriske prosesser tettere, både i Norge og i EU, sier Marte Ingul, konserndirektør for samfunns- og myndighetskontakt.

Hun understreker at mediepolitikken og andre interessepolitiske spørsmål og vedtak setter rammer for Amedias samfunnsrolle og virksomhet.

– Tidspunktet er derfor riktig for å samle det overordnede ansvaret for de strategisk viktige områdene samfunnskontakt, kommunikasjon og bærekraft i Amedias samfunnsavdeling slik at vi styrker kraften i arbeidet fremover, fortsetter Ingul.

Finslo fortsetter i rollen som direktør for utgiverspørsmål med kjerneoppgaver knyttet til den publisistiske forvaltningen, som ombud for redaktørinstituttet og rådgiver for redaktørene. I tillegg vil han vie arbeidskapasitet til oppgaver i samfunnsavdelingen.

Amedias kommunikasjonssjef Hallgeir Westrum kommer til samfunnsavdelingen fra HR, og Helene Wille Lund er ansatt som kommunikasjonsrådgiver.

– Helene har en spennende bakgrunn og viktig redaksjonell erfaring som lokalavisjournalist. Hun har et analytisk hode og en kreativ penn. Med erfaring fra ulike redaksjoner og samfunnskommunikasjon er jeg sikker på at hun vil bidra til heve arbeidet ytterligere, avslutter Ingul.

– Som tidligere journalist i to av Amedias aviser har jeg god kjennskap til medieselskapets viktige samfunnsrolle. Jeg ser frem til å få jobbe med et vidt spekter av kommunikasjonsoppgaver, og bidra til å synliggjøre både Amedia og våre avisers viktige samfunnsrolle, og gleder meg til å lære av dyktige kolleger i hele landet, sier Wille Lund.

Powered by Labrador CMS