– Vi er opptatt av å gi en god lengde på avtalene om disse rettighetene, slik at vi får en forutsigbarhet både for den leverandøren som blir valgt og for oss, sier daglig leder i Sporveien Media AS, Inge Aasen.

Sporveien Media lyser ut milliard-kontrakt

Norges største kontrakt for utendørsreklame lyses ut.

Publisert

Sporveien Media AS er Sporveiens datterselskap, og forvalter alle reklameflater om bord på trikker, busser, T-bane, båter, stasjoner og bygninger, i kollektivtrafikken.

Neste år går kontrakten med Clear Channel ut – etter hele elleve år. Dermed er kontrakten for formidling av trafikkreklame i Oslo og deler av Viken nå lyst ut.

Kontrakten omtales som en milliardkontrakt, og er den største rettighetspakken i utendørsreklamemarkedet i Norge. I anbudsdokumentene legges det opp til at aktøren kan by på flere rettigheter knyttet til formidling av trafikkreklame.

– Disse reklameflatene er svært attraktive for alle annonsører fordi de er så synlige og når ut til veldig mange mennesker hver eneste dag. Vi forventer i årene som kommer også en videre utvikling i antall reisende i kollektivtrafikken, og det gir dermed en økning i antall eksponeringer, sier daglig leder i Sporveien Media AS, Inge Aasen.

Avtalen som er utlyst, er den største utendørspakken noensinne i Norge. Pakken inneholder formidling av trafikkreklame i Oslo og deler av Viken, på T-banen og T-banestasjoner, trikk, buss og båt.

Anbudskonkurransen som er utlyst gjelder for de neste seks årene.

– I tillegg kommer opsjoner på ytterligere en opsjon på to år, så potensielt en kontrakt med varighet på åtte år.

Forventer kamp om «indrefileten»

Avtaleperioden gjelder fra 2024 til og med 2029, med mulighet for forlengelse i ytterligere to år til 2031.

Finansierer kollektivtrafikken:

  • Utendørsreklame er en viktig bidragsyter til finansieringen av kollektivtilbudet i Oslo og deler av Viken.
  • Overskuddet fra reklamesalget blir brukt til videreutvikling og styrking av kollektivtilbudet.
  • Det er Sporveiens datterselskap Sporveien Media AS som har ansvaret for forvaltning og drift av reklameinstallasjoner i tilknytning til trikk, T-bane, buss og båt i Oslo og deler av Viken.
  • I fjor bidro Sporveien Media med totalt 107 millioner kroner til kollektivtrafikken, og ifølge Sporveien er dette på linje med omsetningen i 2020.

Kilde: Sporveien Media AS

Sporveien Media AS forventer tøff konkurranse om rettighetene til det de omtaler som «indrefileten» av norske reklameflater i utendørsmarkedet, nemlig rettighetene til å formidle reklame tilknyttet kollektivtrafikken i Oslo og deler av Viken.

Antall reisende med kollektivtrafikk nærmer seg samme nivå som før pandemien og det er forventet en god utvikling i årene som kommer. Med 87 nye trikker på vei inn i Oslo som legger til rette for en dobling i antall reisende, utviklingen av T-banen med en rekke store prosjekter slik som for eksempel den helt nye banestrekningen

Fornebubanen og også innfasingen av elektriske busser, er ventet å bli langt flere reisende i årene som kommer. Dette legger til rette også for en solid økning i antall eksponeringer de aktuelle reklameflatene vil gi rettighetshaverne.

– Vi merker allerede at det er stor interesse for disse reklamerettighetene i markedet, og håper mange aktører melder seg på i konkurransen som er utlyst. Det har skjedd mye i utendørsreklamemarkedet de siste ti årene, og tallene for 2022 ligger an til å bli all time high.

Ønsker forutsigbarhet

Når kontrakten går ut har Clear Channel hatt rettighetene til trafikkreklamen i Oslo og omegn i elleve år.

– Vi er opptatt av å gi en god lengde på avtalene om disse rettighetene, slik at vi får en forutsigbarhet både for den leverandøren som blir valgt og for oss. Dette tror vi legger forholdene godt til rette for et konstruktivt samarbeide om å utvikle porteføljen videre.

Fristen for å kvalifisere seg til å delta i konkurransen er satt til januar 2023, og forventet tildeling av kontrakt til vinnende aktør er sommeren 2023. Oppstart av ny avtale er satt til januar 2024.

Utendørsreklame har ifølge Mindshares reklameanalyse nokså høy dekningsgrad, og ifølge undersøkelsen treffer utendørsreklame 37 prosent i løpet av en dag, 69 prosent på en uke, og 82 prosent av befolkningen i løpet av en måned.

En av fordelene med utendørsreklame er at det tar kort tid å bygge høy dekning i befolkningen, noe som gjør utendørs til en attraktiv plattform med høy frekvens.

En annen fordel er at irritasjonsgraden av denne typen reklame sammenlignet med andre kanaler er lav, med 18 prosent. I Mindshare-analysen er utendørs den tredje minst irriterende kanalen, kun ett prosentpoeng foran papiravis og kino, med henholdvis 17 prosent for begge to.

Powered by Labrador CMS