– Hovedpoenget er at vi vil at unge skal utdanne seg for fremtidens arbeidsliv. Språkene er omtrent like. Når mange ikke leser og skriver godt nok, må vi prioritere hovedmålet, sier formann i FpU, Andreas Brännström om kampanjen deres.
– Hovedpoenget er at vi vil at unge skal utdanne seg for fremtidens arbeidsliv. Språkene er omtrent like. Når mange ikke leser og skriver godt nok, må vi prioritere hovedmålet, sier formann i FpU, Andreas Brännström om kampanjen deres.

FpU satte i gang kampanjen F**K nynorsk – det førte til flere hundre nye medlemmer til Noregs mållag

– Det er rett og slett skittent spel frå FpU, sier leder i Norsk Målungdom, Frida Pernille Mikkelsen.

Publisert

FpU har nylig rullet ut kampanjen: F**K NYNORSK, med en illustrasjon av Ivar Aasen. Ungdomspartiet ønsker at sidemål skal gjøres valgfritt, som et valgfag.

Norsk Målungdom reagerer sterkt på kampanjen.

– Skittent spel frå FpU

– Denne kampanjen speler på eit hat som er der ute, og som vi også møter stadig vekk. Som leiar av Norsk Målungdom er eg uroa for at eit sånt rullebanner synleg på skular rundt om i landet, gjer at fleire tenkjer det er endå litt meir ok å hate nynorsk, og å vere direkte stygg med oss som skriv det. Det er rett og slett skittent spel frå FpU. Dei gøymer seg bak at dette handlar om valfritt sidemål, men «F**K NYNORSK»-kampanjen er ikkje måten ein går inn i det ordskifte, sier leder i Norsk Målungdom Frida Pernille Mikkelsen, til KOM24.

Som en konsekvens av kampanjen til FpU ble det iverksatt en vervekampanje til Noregs mållag.

Leder i Noregs mållag, Peder Lofsnes Hauge, skriver på Twitter at de har fått 864 medlemmer de siste dagene, det er flere nye medlemmer enn FpU hadde medlemmer ved utgangen av 2020, som var 855.

En av de som har bidratt til denne aksjonen er forfatteren Anders Totland som sa at han ville gi et eksemplar av en av sine bøker til de som meldte seg inn innen en gitt frist. Det fikk over hundre personer til å melde seg inn i Mållaget.

FpU-leder Andreas Brännström, svarer på kritikken fra Mikkelsen.

– Norsk Målungdom overreagerer kraftig, det må være lov med spissformuleringer i skolevalget. FpU er ikke overrasket over at Noregs Mållag er uenig. Men fremfor å hisse seg opp over ordbruken, så mener jeg de bør forklare hvorfor de vil tvinge elever til å lære et sidemål elevene sannsynligvis aldri vil få bruk for. FrP har foreslått valgfritt sidemål, men alle partiene stemte imot, sier han til KOM24.

Viktig for kulturarven

FpU-lederen vektlegger at det ikke er nynorsk som språk de er imot, men nynorskfaget, og at karakteren kan bidra til å begrense muligheter for de studentene som ikke behersker sidemål, og fortsetter:

– I dag går omtrent 1 av 5 ut av skolen uten å kunne lese og skrive godt nok, det må vi gjøre noe med og da blir det helt feil at elever må bruke tid på å lære seg to norskspråk. Det er ikke nynorskspråket, men sidemålskarakteren vi er motstandere av, det vet mållaget, og det tror jeg de fleste har fått med seg.

Brännström påpeker derimot at Norsk Målungdom gjør en viktig jobb for kulturarven.

– Vi er bare uenig i tvunget sidemål, og det må også målungdommen tåle.

Det var NRK som først omtalte saken.

Powered by Labrador CMS