I motsetning til den utbredte bekymringen om at økt bruk av sosiale medier kan føre til økte psykiske plager, belyser en nylig studie fra NTNU at sammenhengen er mer nyansert enn antatt.

Ny forskning avslører: Ingen bevis for at sosiale medier øker risikoen for angst og depresjon

Forskere ved NTNU har sett på sammenhengen mellom sosiale medier og barn og unges psykiske helse.

Publisert

Forskere ved NTNU har gjennomført en omfattende studie som undersøker sammenhengen mellom sosiale medier og psykisk helse blant barn og unge.

Studien har fulgt over 800 barn i alderen 10 til 16 år over en periode på seks år. 

Mange har tidligere hevdet at økt bruk av sosiale medier kan føre til flere symptomer på angst og depresjon blant ungdom, men den nye studien motbeviser dette. 

Saken ble først omtalt av NRK

Ingen sammenheng

Forskerne fant ingen sammenheng mellom økt bruk av sosiale medier og økte symptomer på angst og depresjon i studieperioden. 

Resultatene fra studien, som er publisert i det anerkjente tidsskriftet Computers in Human Behavior, viser at hyppigheten av å legge ut, like og kommentere innlegg på sosiale medier ikke påvirker fremtidige symptomer på depresjon og angst. 

På samme måte påvirket heller ikke symptomer på angst og depresjon ungdommers fremtidige bruk av sosiale medier. 

Professor Silje Steinsbekk er spesialist i klinisk barne- og ungdomspsykologi ved NTNU i Trondheim og nestleder i prosjektet Tidlig trygg i Trondheim, som undersøker barn og unges sosiale og psykologiske utvikling. 

Hun har vært med i studien hvor de har sett på hvilken effekt sosiale medier har på unges psyke.

– Disse resultatene betyr ikke at Kari eller Konrad ikke kan ha dårlige opplevelser på sosiale medier, men disse opplevelsene fører ikke nødvendigvis til symptomer på angst og depresjon, sier Steinsbekk til NRK. 

Nytt med studie

Forskerne bak studien poengterer at tidligere forskning på dette området har vært motstridende, og at effektene vanligvis har vært små.

Studien er den første som måler diagnostisk definerte symptomer på depresjon og angst hos ungdom i sammenheng med sosiale medievaner. 

Forskerne undersøkte spesifikke atferder knyttet til sosiale medier, som å poste oppdateringer og bilder på egen profil, samt å like og kommentere andres innlegg. 

Tidligere studier har i stor grad fokusert på generell bruk av sosiale medier uten å ta hensyn til spesifikke atferder. Noen teorier har antydet at sosiale medier kan føre til depresjon ved å erstatte eller svekke ekte mellommenneskelige forbindelser, mens det for andre med sosial angst kan være mindre stressende enn virkelige sosiale interaksjoner. 

Psykiatriske intervju

Studien, som er en del av prosjektet «Tidlig trygg i Trondheim» ved NTNU, bidrar til å øke forståelsen av sammenhengen mellom sosiale medier og psykisk helse blant ungdom.

Dataene ble samlet inn gjennom intervjuer med deltakere og deres foreldre, og symptomer på depresjon og angst ble vurdert ved hjelp av diagnostiske metoder. 

Forskningen har også sett på eventuelle forskjeller mellom jenter og gutter i sammenhengen mellom sosiale medievaner og mentale helseproblemer. Resultatene viser at funnene var like for begge kjønn. 

Forskerne påpeker at det er behov for mer grundig og langsiktig forskning på det området for å få mer nyansert forståelse av hvordan sosiale medievaner kan påvirke unges mentale helse. 

Powered by Labrador CMS