Ifølge en fersk undersøkelse fra respons Analyse, kommer det fram at flere har latt være å kjøpe et produkt eller en tjeneste, fordi de synes reklamen har vært irriterende.
Ifølge en fersk undersøkelse fra respons Analyse, kommer det fram at flere har latt være å kjøpe et produkt eller en tjeneste, fordi de synes reklamen har vært irriterende.

Flest unge lar seg irritere av reklame

En fersk befolkningsundersøkelse fra Respons Analyse viser at 57 prosent at befolkningen på et eller flere tidspunkt har latt være å kjøpe et produkt eller en tjeneste fordi de synes reklamen var irriterende.

Publisert

Ifølge undersøkelsen er det menn og yngre aldersgrupper som i størst grad har latt seg irritere så mye at de rett og slett har latt være å handle. Mens annenhver kvinne (51 prosent) oppgir at de har latt seg irritere nok til å unngå å kjøpe et produkt, gjelder det samme for hver sjette mann (62prosent).

Marius Flaget i Respons Analyse.
Marius Flaget i Respons Analyse.

– Snakke samme språk

Seniorrådgiver Marius Flaget, i Respons Analyse lar seg ikke overraske av funnene. Han mener tallene om at mange lar være å handle et produkt eller en tjeneste fordi de har irritert seg over en reklame, viser viktigheten av å ha en innsiktsbasert tilnærming til hvordan man kommuniserer med målgruppene sine.

– Det er fint og viktig og være kreativ i tilnærmingen, men reklamebransjen må også huske på at de skal snakke samme språk som kundene sine, sier han i en pressemelding.

Daglig leder i Apiil Reklame, Chrisitan Raae, mener bildet er mer sammensatt.

– Det er nok flere forklaringer på hvorfor dette er en utvikling vi ser mer av. En del av forklaringen handler kanskje om at premissene rundt våre nye digitale medier fungerer dårligere med en litt gammel annonseringsmodell.

De som i størst grad har latt være å kjøpe et produkt eller en tjeneste:

  • Menn (62 prosent)
  • Aldersgruppen 18-24 år (66 prosent)
  • Aldersgruppen 25-34 år (70 prosent)
  • Aldersgruppen 35-44 år (66 prosent)

Kilde: Respons Analyse

Kortsiktig fokus

Raae mener det ikke alltid er så lett å akseptere reklame som en del av totalopplevelsen i nye digitale medier.

– En annen mulig forklaring er kanskje at bransjen de siste ti årene har gjort mye for å komme nærmere en mer samstemt sannhet rundt ROMI (Return On Marketing Investment), muliggjort gjennom nye digitale verktøy – noe som har resultert i en litt skjev fordeling mellom langsiktige og kortsiktige medieinnvesteringer.

Chrisitan Raae i Apriil Reklame.
Chrisitan Raae i Apriil Reklame.

– Dette har da naturlig nok ført til at annonsører fokuserer mer på det kortsiktige, produktorientert og taktisk reklame, i stedet for det langsiktige – altså reklame som er mer kreativ og differensierende.

Undersøkelsen fra Respons Analyse viser at yngre i større grad lar seg irritere enn de eldre. Verst er aldersgruppen fra 25 til 34 år hvor 70 prosent oppgir at de har latt være å handle fordi de synes reklamen var irriterende.

Irritasjonen har også vært høyere i alderen 18-24 år (66 prosent) og 35 til 44 år (66 prosent), før den gradvis synker. Den laveste andelen finner vi hos de over 65 år med 39 prosent.

Powered by Labrador CMS