– Bærekraft er i ferd med å bli en gjennomgripende del for alle virksomheter, og det forventes at bærekraftsrapportering vil få en større lovpålagt rolle i løpet av kort tid.
– Bærekraft er i ferd med å bli en gjennomgripende del for alle virksomheter, og det forventes at bærekraftsrapportering vil få en større lovpålagt rolle i løpet av kort tid.

Skal redde verden med nytt emnefag på Handelshøgskolen i Bodø

– Bærekraftsrapportering blir en viktig del av utdannelsen og kommer til å få en stor rolle i fremtiden.

Publisert

Det sier Kirsti Helene Rødfjell Meidelsen. Hun er førstelektor og emneansvarlig for Handelshøgskolens nye fag: Bærekraftsrapportering for næringslivet, og partner i KPMG Nordland.

– Bærekraft er i ferd med å bli en gjennomgripende del for alle virksomheter, og det forventes at bærekraftsrapportering vil få en større lovpålagt rolle i løpet av kort tid.

Faget skal være forberedende

I dag er det ifølge Meidelsen begrenset hvor mye som er lovpålagt å rapportere, men dette nye faget vil være nødvendig og forberedende for nær fremtid.

– Akkurat nå er det et lovforslag oppe til høring i Norge, samt et EU-direktiv som skal behandles neste år. Kurset skal aktualisere problemstillinger innenfor dagens og fremtidens rapportering, og bidra til at studentene får nødvendige ferdigheter for å løse aktuelle utfordringer i skjæringspunktet mellom regnskap, bærekraft og etikk.

Meidelsen begynte som statsautorisert revisor i KPMG i 2007, og hadde et opphold fra 2015 til 2018, da hun var konsernregnskapssjef i Widerøe. Hun har vært tilknyttet Handelshøgskolen Nord universitet i syv år, og har fått ansvaret for det nye faget.

– Jeg har ansvar for kurset og innholdet. Det er utviklet i samarbeid med kollegaer, og setter svært viktige temaer på agendaen. Det er viktig at bærekraftsrapportering også kobles inn mot revisorutdanningen. Et viktig formål med emnet er at studenter skal kunne engasjere seg i samfunnsdebatten om hvordan bærekraftsrapporteringen kan bidra til bevisstgjøring og endring i retning av bærekraftig utvikling.

Strategi i sammenheng med rapportering

Hun trekker frem de tre bunnlinjene, i tillegg til betydningen av forretningsforståelse og risikovurdering.

– For å skape bærekraftig utvikling må vi jobbe på alle de tre områdene; klima og miljø, mennesker og samfunn og økonomi. Sammenhengen mellom disse tre områdene er viktig for at man skal være bærekraftig – man skal ivareta mennesker og samfunn, klima og miljø og det økonomiske perspektivet på en og samme tid.

For å få dette til må bedriftene sette strategien sin i sammenheng med rapportering. I tillegg er det et nettverk rundt hver enkelt bedrift, noe som betyr at alle samarbeidspartnere og alle tilknyttet en bedrift vil bli påvirket på en eller annen måte.

– Kurset tar for seg utfordringer mellom regnskap, bærekraft og etikk der samspillet mellom økonomi, samfunn og natur står sentralt. – Faget skal bidra til å tilføre en ny substans og handler ikke bare om rapportering, men også det å gjøre en forskjell og være en del av noe større i fremtiden. Rapportering skal ikke være bare for rapporteringen sin skyld.

Powered by Labrador CMS