Mange unge på appen lager videoer som kritiserer Visma InSchool.
Mange unge på appen lager videoer som kritiserer Visma InSchool.

Visma InSchool kritiseres av unge på TikTok

Per i dag er det totalt 360 skoler som bruker løsningen Visma InSchool. Etter skoleåret begynte igjen, har kritikk blusset opp blant unge på appen TikTok.

Publisert

Visma InSchool er et administrativt system utviklet for videregående skoler og fagskoler, og er i ferd med å rulles ut over hele Norge. Totalt er det rundt 360 skoler som bruker løsningen per i dag.

Etter skoleåret begynte igjen, har kritikk til systemet blusset opp på den populære appen TikTok, hvor unge deler små, humoristiske snutter av seg selv som kritiserer påloggings-systemet til appen.

– Ja, vi har fått med oss kritikken, og synes naturligvis ikke at det har vært noe hyggelig. Frustrasjonen blant elevene var knyttet til en feil i løsningen, som gjorde det veldig tungvint å logge seg på appen, forteller Program Director for Visma InSchool, Bård Kasin til KOM24 i en e-post.

Da kritikken begynte å trende på appen, forteller Kasin at problemet allerede kjent blant de ansatte i Visma InSchool. Da var en forbedret versjon snart på plass.

– Feilen var allerede kjent hos oss da videoene begynte å trende, og vi klarte heldigvis å legge ut en forbedret versjon i løpet av noen dager.

Forstår kritikken

Til tross for at oppdateringen fort var på plass, har de likevel forståelse for kritikken elevene retter mot det nye systemet. De mener også de skal få lov til rette kritikk mot InSchool på hvilken plattform de vil.

– Vi forstår selvfølgelig at det er frustrerende for elevene når det oppstår problemer med funksjonaliteten til InSchool, og de står selvfølgelig fritt til å lufte denne frustrasjonen i de kanalene de ønsker.

Etter oppdateringen har flere elever fortsatt problemer med innloggingen til InSchool, dette ser man også på TikTok.

– Til tross for den nevnte forbedringen som kom på plass innen kort tid, ser vi fortsatt at elever må logge inn i appen både oftere enn både vi og de ønsker, forteller Kasin.

Dette jobber nå InSchool med å fikse, men en løsning er ikke enda på plass, som vises i misnøyen på appen.

– Vi jobber derfor nå med en helhetlig løsning som vil forbedre brukeropplevelsen, og forventer å ha dette klart om circa to uker.

Besøkt skole

Visma InSchool har besøkt en skole i Oslo for å få tilbakemelding fra elevene rundt hva som kan fungere bedre, så kritikken de mottar ikke bare kommer gjennom sosiale medier.

– Vi har også vært på et skolebesøk i Oslo der vi fikk direkte tilbakemelding fra elever og verdifull innsikt i deres hverdag. Dette tar vi med oss inn i arbeidet med å forbedre løsningen ytterligere.

De har også oppdrettet kontakt med skolene videre, så de kan få beskjed om hvordan ting fungerer i nærmeste fremtid.

– Videre har vi etablert bedre kontakt med skolenes elevorganisasjon for et bedre fremtidig samarbeid, med økt oppmerksomhet på elevers brukeropplevelse.

Kasin mener de også må tåle å få litt kritikk når feil som dette oppstår i systemet.

– Visma leverer samfunnskritiske løsninger, og når det oppstår feil som gjør at de ikke fungerer optimalt, må vi tåle å få litt ris. Men i slike situasjoner jobber vi selvfølgelig på spreng for å løse problemet, og vi håper det er et inntrykk også brukerne av InSchool sitter igjen med etter denne hendelsen, avslutter Kasin.

Powered by Labrador CMS