Vi ser det som spesielt bekymringsfullt at klinikkenes markedsføring i sosiale medier treffer en ung og potensielt sårbar gruppe
Vi ser det som spesielt bekymringsfullt at klinikkenes markedsføring i sosiale medier treffer en ung og potensielt sårbar gruppe

Truer med gigantgebyr: Avdekket stort omfang av ulovlig reklame for kosmetiske inngrep

– Dette er alvorlig, uetisk og ulovlig, sier Bente Øverli, avdelingsdirektør i Forbrukertilsynet.

Publisert Sist oppdatert

Helsetilsynet, Legemiddelverket og Forbrukertilsynet har gjennom en felles tilsynsaksjon avdekket et stort omfang av ulovlig markedsføring fra klinikker som tilbyr kosmetiske inngrep.

Det skriver de på Forbrukertilsynets nettsider.

– Det vi nå har sett under fellesaksjonen vår er både alvorlig, uetisk og ulovlig. Vi ser det som spesielt bekymringsfullt at klinikkenes markedsføring i sosiale medier treffer en ung og potensielt sårbar gruppe, sier Bente Øverli, avdelingsdirektør i Forbrukertilsynet.

Store mengder ulovlig reklame

Totalt 40 klinikker har nå mottatt brev fra en eller flere av tilsynsmyndighetene om å rette opp i ulovlig reklame, og to av klinikkene har fått varsel om overtredelsesgebyr. 10 av klinikkene har mottatt brev fra mer enn ett tilsyn, fordi de opererer i strid med flere ulike regelverk.

Fakta om Aksjon Injeksjon

  • Helsetilsynet, Legemiddelverket og Forbrukertilsynet gjennomførte felles tilsynsaksjon 28.–29. mars 2023
  • Det ble avdekket brudd på regelverket hos 40 klinikker
  • Tilsynsaksjonen var avgrenset til å se på markedsføring av følgende behandlinger: fillerinjeksjon, trådløft, PRP (vampyrbehandling) og reseptpliktige legemidler som f.eks Botox, i utvalgte kanaler i sosiale medier og klinikkenes nettsider
  • Utvalget av klinikker var i hovedsak basert på tips og klager de har mottatt

I tilsynsaksjonen «Aksjon Injeksjon», ble det avdekket store mengder ulovlig reklame for kosmetiske inngrep i sosiale medier og på klinikkenes nettsider.

Forbrukertilsynet har sendt brev til totalt 34 klinikker som de mener har lovstridig markedsføring på TikTok og Instagram.

De mener funnene er alvorlige, fordi de rammer mindreårige.

– Barn og ungdom skal slippe å bli utsatt for kommersielle budskap om hvordan de kan endre på utseendet med kosmetiske inngrep når de er i sosiale medier. Slik markedsføring kan bidra til kroppspress, og er ulovlig, sier Øverli.

I tilsynsaksjonen ble det avdekket mange eksempler på markedsføring som tar i bruk virkemidler som appellerer til barn, som for eksempel humor, musikk, filter, emojis, rabatter og liknende.

– Veien til lovbrudd kort

– Når markedsføringen i tillegg publiseres usensurert på plattformer som i hovedsak brukes av barn og ungdom, er veien til lovbrudd kort, påpeker Øverli.

Legemiddelverket har sendt brev til sju klinikker de mener ikke oppfyller regelverket i markedsføringen sin på nettsider og sosiale medier. To klinikker har så alvorlige brudd, at Legemiddelverket har varslet overtredelsesgebyr på rundt 800 000 kroner.

Legemiddelverket gjennomførte en lignende aksjon i fjor sommer, der det ble avdekket at flere klinikker driver med ulovlig markedsføring. Disse fikk vedtak om stans av ulovlig reklame og tvangsmulkt. Årets tilsynsaksjon er en oppfølging av fjorårets funn og mottatte tips.

– Det er svært skuffende at vi fortsatt ser så mye ulovlig reklame. Vi har brukt mye ressurser på å veilede bransjen i tiden etter aksjonen i fjor. Vi varsler nå bruk av strengere sanksjoner som overtredelsesgebyr, sier enhetsleder i Legemiddelverket, Unni Hjelmaas.

Også Helsetilsynet fant klare lovbrudd hos alle 10 klinikkene de undersøkte under aksjonen. Flere av klinikkene brukte blant annet før- og etterbilder av kosmetiske inngrep og verdiladede begreper som for eksempel «gummy smile», «mamma-mage» og «grevinneheng» i markedsføringen sin.

– Dette er måter å markedsføre på som kan lede til kroppspress og er ulovlig, sier avdelingsdirektør i Helsetilsynet, Anne Myhr.

– Ikke lovtomme rom

Klinikkene Helsetilsynet har undersøkt, har blitt varslet pålegg om retting av den ulovlige markedsføringen.

– I tillegg vil vi se nærmere på en lege som arbeider som ansvarlig lege for svært mange klinikker, for å finne ut om hen opptrer faglig forsvarlig og ivaretar pasientene på en tilfredsstillende måte, sier Myhr.

Dette er første gang etatene går sammen om en slik aksjon.

Barne- og familiedepartementet er bekymret over det barn og unge blir utsatt for i sosiale medier.

– Sosiale medier er ikke lovtomme rom. Barn og unge skal være skjermet mot ulovlig markedsføring, og det gjelder selvsagt også på for eksempel TikTok, sier barne- og familieminister Kjersti Toppe.

Powered by Labrador CMS