Slik ser to av Tide sine bartebusser ut. Totalt er det seks bartebusser der en kjører i Troms, to i Trondheim og tre i Bergen.
Slik ser to av Tide sine bartebusser ut. Totalt er det seks bartebusser der en kjører i Troms, to i Trondheim og tre i Bergen.

Bartekamp for mannehelse

2023 er det tredje året den landsdekkende kampanjen Bartekampen blir arrangert av Prostatakreftforeningen.

Publisert

I hele november kan du se grønne Tide-busser dekorert med bart i bybildet i Tromsø, Trondheim og Bergen.

Bartene er på for å markere selskapets støtte til Bartekampen 2023 og Prostatakreftforeningens årlige kampanje.

Landsdekkende kampanje

– Vi vet at prostatakreft er den vanligste kreftformen i Norge, og at det hvert år er 5500 menn som får diagnosen. Med 5.600 medarbeidere i Tide der hele 87 prosent er menn er dette en kampanje vi finner naturlig å støtte, sier Marianne Frønsdal, direktør for kommunikasjon og bærekraft i Tide i en pressemelding.

2023 er det tredje året den landsdekkende kampanjen Bartekampen blir arrangert av Prostatakreftforeningen. 

Bartekampen blander humor og alvor for å samle inn penger til forskning på prostatakreft og øke kunnskapen om sykdommen. 

Målet til Prostatakreftforeningen er å redde flere liv og forbedre livskvaliteten til de som gjennomgår behandling. 

Pantepengene går til Bartekampen

– Vi vet at mange av Tide sine medarbeidere blir rammet av denne sykdommen, enten ved at de selv får diagnosen eller at de plutselig blir pårørende til et familiemedlem, en venn eller en kollega som blir rammet, sier tillitsvalgt og ansattrepresentant i Tide-styret, Kjell Nesheim og fortsetter:

– Vi er derfor veldig glade for at Tide har meldt seg på Bartekampen og at vi sammen kan bidra til å sette søkelyset på denne viktige kampanjen. 

Bartekampen varer i hele november og Tide gjennomføre ulike aktiviteter og tiltak gjennom måneden. Et av tiltakene er panteinnsamling i selskapets ulike avdelinger i hele landet der pantepengene går til Bartekampen.

Et tiltak for bedre helse 

Frønsdal forteller at da Tide i 2021 valgte hvilke av FNs bærekraftsmål selskapets innsats ønsket å ha fokus på, ble alle ansatte invitert til å dele sin prioritering. 

– Det bærekraftsmålet som flest medarbeidere ønsket at selskapet skulle sette søkelys på var «God helse», som er FNs bærekraftsmål nr. 3. Tide bidrar daglig til bedre helse i samfunnet ved at bruk av kollektivtransport fremfor personbil reduserer utslipp.

– Men målsettingen om å bidra til god helse gjelder også for våre medarbeidere, og når prostatakreft rammer 1 av 6 menn er oppmerksomhet og kunnskap rundt kreftformen viktig for oss, sier Marianne Frønsdal i Tide.

I tillegg til busser med bart og panteinnsamlinger vil Tide også kåre Tides beste bart og bartebilde.

– Vi gleder oss til å se massevis av flotte Tide-barter den neste måneden, både nye barter, gamle barter, tegnede barter eller barter som er klistret på – alle er velkomne, avslutter Nesheim.

Powered by Labrador CMS