Norads direktør Bård Vegar Solhjell. Her fra NHOs årskonferanse i januar 2020. Foto: Berit Roald / NTB
Norads direktør Bård Vegar Solhjell. Her fra NHOs årskonferanse i januar 2020. Foto: Berit Roald / NTB

Norad utlyste oppdrag - kontrakten gikk til Canada

Anskaffelsen har en totalverdi på 3,5 millioner kroner.

Publisert

I høst utlyste Norad et oppdrag. De ville ha hjelp til å utføre kommunikasjonstjenester for sekretariatet for Alliansen for digitale fellesgoder.

Det var seks stykker som leverte tilbud, og i starten av november ble det kjent hvem som kapret oppdraget. Det var nemlig den kanadiske konsulenten Sarah Watson som inngikk en kontrakt med Norad denne gangen.

Danket ut nordmennene

Formålet med Alliansen for digitale fellesgoder er «å framskynde oppnåelse av FNs Bærekraftsmål i lav og mellominntektsland».

De fem andre byråene som leverte tilbud, og ble danket ut av Sarah Watson, var Gambit Hill, Pressure, Basic Internet Foundation, Leidar og Rambøll. I dokumenter KOM24 har fått tilgang til legges det vekt på at Norad mottok «seks sterke tilbud når det gjelder relevante kvalifikasjoner».

Det opplyses om leverandørens relevante kvalifikasjoner ble vektet 50 prosent, foreslått tilnærming ble vektet 20 prosent og pris 30 prosent.

Grunnen til at Sarah Watson stakk av med serien er fordi hun «tilbød å gjennomføre oppdraget vesentlig gunstigere enn sine konkurrenter». Hun ble også vurdert best på de to andre kriteriene, selv om forskjellene ikke var like store som for priskriteriet.

I dette oppdraget ble de seks ulike tilbudene vurdert slik. Sarah Watson fikk en totalscore på 10 poeng til sammenligning med Pressure som fikk 5,8 poeng.
I dette oppdraget ble de seks ulike tilbudene vurdert slik. Sarah Watson fikk en totalscore på 10 poeng til sammenligning med Pressure som fikk 5,8 poeng.

Totalverdi

Norads ambisjon med dette oppdraget er å styrke Alliansens langsiktige måloppnåelse i lav- og mellominntektsland gjennom videreutvikling og implementering av kommunikasjons- og markedsføringsstrategien for Alliansen.

Videre står det at innkjøpet skal styrke samarbeidet mellom de eksisterende alliansepartnerne, engasjere nye partnere og aktører som kan bidra til måloppnåelse for Alliansen, og sikre at Alliansen kommuniserer effektivt mot ulike målgrupper.

Anskaffelsen har en totalverdi på 3,5 millioner kroner eksludert merverdiavgift. Norad har opsjon på å utvide kontrakten til 31.12. 2022, for en verdi på inntil 1,75 millioner norske kroner.

Powered by Labrador CMS