Fast Candy står i sentrum av en kontrovers etter å ha hevdet at godteri kan være en akseptabel frokost. Bente Josefsen, forfatter og gründer av Frisk uten sukker, uttrykker sin frustrasjon og kaller markedsføringen en «katastrofe».

Fast Candy reklamerer med at godteri er frokost: – Katastrofe

Fast Candy skaper storm ved å foreslå godteri som frokost. Bente Josefsen, gründer av Frisk uten sukker, kaller det en «katastrofe» og utfordrer samfunnet til å debattere de skadelige konsekvensene av å normalisere godterispising. 

Publisert Sist oppdatert

Godtebutikken Fast Candy står igjen i stormens øye etter å ha reklamert med at godteri kan være frokost. 

– Fortjener en debatt

Bente Josefsen, forfatter, foredragsholder og gründer av Frisk uten sukker, deler sin frustrasjon på LinkedIn, der hun kaller Fast Candys markedsføring en «katastrofe» og peker på den økende bekymringen for barns helse i lys av dagens livsstilssykdommer. 

Hun understreker at dette er noe som fortjener en grundig debatt og uttrykker samtidig sin sterke følelse av sinne.

Josefsen utdyper i en samtale med KOM24:

– Det er klart vi har en generell bekymring for markedsføring av usunn mat, spesielt rettet mot barn og unge. Det som gjør dette spesielt uheldig, er at de fremstiller godteri som en akseptabel del av frokosten. Det går utover helsen, spesielt til de yngste. 

Fast Candy har tidligere blitt kritisert for lignende markedsføringsstrategier, og Josefsen påpeker at dette sannsynligvis ikke blir siste gang. 

Hun utfordrer samvittigheten til de som bidrar til denne negative utviklingen og krever en bred debatt om selskapets markedsføringspraksis. 

– Å normalisere godterispising som en del av dagligdagen, spesielt blant barn, er problematisk. Vi har allerede sett konsekvensene av usunn mat i dagens samfunn, og det siste vi trenger er å normalisere godteri som frokostvare, sier Josefsen.

Nye regler

I mars gikk Frisk uten sukker og en rekke andre aktører sammen om å danne Geitmyralliansen, med mål om å bekjempe reklame for usunn mat og drikke rettet mot barn. 

Geitmyralliansen består av Nasjonalforeningen for folkehelsen, Den norske tannlegeforening, Kreftforeningen, Press - Redd Barna Ungdom, UNICEF, Kost- og ernæringsforbundet, Frisk uten sukker, Forbrukerrådet, Tine Sundfør og Geitmyra matkultursenter for barn.

Bente Josefsen kokte av sinne da hun så Fast Candy sitt frokost-tips på TikTok.

Samarbeidet har gitt resultater, og Stortinget besluttet i høst å gå inn for 18-årsgrense og reklameforbud. 

Josefsen, som er en del av denne alliansen, ser positivt på disse endringene, men uttrykker samtidig bekymring for hvordan slike regler vil håndheves i praksis. 

– Vi er glade for at disse reglene kommer over nyttår, men det blir interessant å se hvordan de blir implementert, sier hun. 

I lys av den nylige beslutningen står Fast Candy overfor en utfordrende situasjon. De må tilpasse seg de kommende reglene som trer i kraft fra 1. januar 2024.

– Det er sikkert de som vil forsøke å omgå reglene, og det blir opp til oss forbrukere å melde fra når vi ser det, avslutter Josefsen.

KOM24 har forsøkt å kontakte Fast Candy, men daglig leder, Robert Crnalic, har verken besvart telefon eller SMS.

Powered by Labrador CMS