Bergans inviterer næringslivet til å bli med på deres klima-kampanje Save The Seasons.
Bergans inviterer næringslivet til å bli med på deres klima-kampanje Save The Seasons.

Bergans inviterer næringslivet til klima–kampanje

Friluftslivsbedriften oppfordrer næringslivet til å ta en ledende rolle mot en mer bærekraftig fremtid.

Publisert

I januar 2020 inngikk Bergans et samarbeid med WWF. Verdens naturfond lanserte sin Save The Seasons kampanje. Sammen tok de til orde for varig vern av årstidene ved å få dem oppført på UNESCOs verdensarvliste, med begrunnelse om at disse danner grunnlaget for hele vårt natur- og kulturmangfold.

Nå ber de norsk næringsliv om å bli med og gi enda mer tyngde til initiativet.

Stort mulighetsrom

Bergans svarer på tiltale fra Klima- og miljøvernminister Sveinung Rotevatn, og inviterer næringslivet til å bli med på klima-kampanje. Myndighetene må sterkere på banen og tilrettelegge for grønn omstilling i næringslivet.

– Under pandemien har vi for eksempel sett at smog kan lette, og at videomøter kan spare mange flyreiser. Når vi nå inviterer andre bedrifter, og kanskje spesielt konkurrenter i vår egen bransje, til aktivt å støtte vår kampanje, er det fordi vi mener at næringslivet må bruke mulighetsrommet til å skape varig endring, sier Ronny Hammer, merkevaredirektør i Bergans.

Bergans, som de senere årene tatt en tydelig posisjon innen bærekraft mener at næringslivet må ta en ledende rolle mot en mer bærekraftig fremtid, men at det er vanskelig å få gehør hos myndighetene. Det vil de gjøre noe med.

– Myndigheter og politikere etterspør stadig initiativ fra næringslivet til det grønne skiftet, men gjør lite selv for å legge til rette for oss. Vi tror et enda mer samlet norsk næringsliv vil få en tydeligere stemme. Nå blir det spennende å se hvor mange bedrifter som er villige til å ta et tydelig standpunkt i klimasaken og støtte vårt opprop, sier Hammer.

Ta vare på naturen

Administrerende direktør i Bergans, Jan Tore Jensen, påpeker at årstidene selvfølgelig er grunnleggende for dem som utstyrsprodusent og turarrangør, men understreker at dette handler om langt viktigere ting enn deres egen omsetning.

– For oss handler dette i bunn og grunn om å ta vare på naturen for fremtidige generasjoner. For Bergans vil det selvsagt være trist om interessen for friluftsliv og salgstall stuper, men dette blir bagateller når man tenker på de virkelig store konsekvensene som vil følge av at årstidene viskes ut. Naturens rytme vil forstyrres og hele økosystemer forskyves. Dyr, planter og mennesker står i fare for å miste livsgrunnlaget sitt og mye av Norges og verdens kulturarv kan gå tapt, sier Jensen.

Powered by Labrador CMS