– Det finnes fortsatt utrolig mye «gull» i Tolletaten som enda ikke er kommunisert ut, og det arbeidet gleder jeg meg til å ta fatt på, sier Julie Vissgren.

Julie skal «grave» etter gull i Tolletaten

– Det blir utrolig spennende å være «gravejournalist» i egen etat. Målet er å være med å kunne sette agenda gjennom å identifisere saker som vil være av allmenn interesse og nytte for folk der ute.

Publisert

Julie Vissgren er Tolletatens nye «gullgraver» og er ansatt som senior kommunikasjonsrådgiver.

– Tolletaten har posisjonert seg kraftig de siste årene, blant annet gjennom serien «Toll». Det er rett og slett imponerende hva de har fått til så langt. Det viser meg at de både har store ambisjoner og stor gjennomføringskraft, noe som var en viktig motivator for å søke på stillingen, sier Vissgren, i en pressemelding.

Gravejournalist

Hun skal først og fremst jobbe med å gjøre etaten og alt det viktige arbeidet som gjøres, synligere for publikum gjennom ulike eksterne kanaler.

– Det finnes fortsatt utrolig mye «gull» i Tolletaten som enda ikke er kommunisert ut, og det arbeidet gleder jeg meg til å ta fatt på. Det blir utrolig spennende å være «gravejournalist» i egen etat. Målet er å være med å kunne sette agenda gjennom å identifisere saker som vil være av allmenn interesse og nytte for folk der ute.

Vissgren har tidligere jobbet mange år som journalist, blant annet i VG og NRK. Hun kommer sist fra stillingen som kommunikasjonsrådgiver og innholdsprodusent i Blå Kors.

Norges største «gullgruve»

Kommunikasjonsdirektør Kim Gulbrandsen, er glad for å få Vissgren med på laget.

– Jeg har en hypotese om at Tolletaten kanskje er Norges største «gullgruve» av viktige og dagsaktuelle tematikker for A/S Norge, som enda ikke er utvinnet, sier Gulbrandsen.

Han peker på at tematikkene kan ha spennet fra våpen, narkotika, eksplosiver, terror og nasjonal beredskap til dyr, planter- og annen miljøkriminalitet.

– I den anledning ser vi mye hver eneste dag som vi ønsker å informere og advare den norske befolkningen om – og her kommer Julie til å ha en veldig sentral rolle. Vi er heldige som har fått henne med på laget for å styrke den eksterne kommunikasjonen til etaten, og jeg gleder meg til samarbeidet og veien videre.

Vissgren tiltrådde stillingen som senior kommunikasjonsrådgiver 1. januar.


Powered by Labrador CMS