Aministrerende direktør Hanna Geiran i Riksantikvaren er nå på jakt etter bistand når det gjelder grafiske tjenester.
Aministrerende direktør Hanna Geiran i Riksantikvaren er nå på jakt etter bistand når det gjelder grafiske tjenester.

Riksantikvaren er på byråjakt - trenger bistand til grafisk design

Kontraktene har en verdi på ni millioner kroner.

Publisert

Riksantikvaren ønsker å inngå rammeavtaler på grafiske tjenester. Rammeavtalen består av to deler, der første del gjelder design, layout og infografikk og del nummer to omhandler trykkeritjenester.

Totalverdi på kontraktene er beregnet til ca. 9 000 000 kroner eks. mva. Rammeavtalene har en varighet på to år fra kontraktsignering, med opsjoner på forlengelse av kontrakten med 1 + 1 år.

KOM24 har vært i kontakt med fungerende kommunikasjonsdirektør Susanne Hedemann Hiorth i Riksantikvaren, som henviser til anbudets konkurransegrunnlag for informasjon rundt dette.

I følge konkurransegrunnlaget vurderes byråene etter to kriterier: pris og kvalitet.

I første kontrakt teller pris 30 prosent og kvalitet 70 prosent. I dokumentene kommer det frem at Riksantikvaren kommuniserer på en rekke plattformer og at flere av oppdragsgiverne gir årlig ut flere publikasjoner, som eksempelvis rapporter og eget magasin.

I tillegg deltar oppdragsgiver på mindre utstillinger og messer eller andre arenaer hvor det er behov som informasjons- eller profileringsmateriell. Det utarbeides også mindre informasjonskampanjer i regi av oppdragsgiver.

Byrået som kaprer denne kontrakten vil dermed få i oppdraget å blant annet videreutvikle og ivareta Kulturminnefondets visuelle identitet, grafiske profil og malverk. Utarbeide grafisk design og grafiske elementer, herunder infografikk, animasjoner, illustrasjoner og visuelle elementer.

I kontrakt nummer to teller pris 40 prosent og kvalitet 60 prosent.

Dette oppdraget tar for seg noen mindre leveranser innen trykk og grafikk. Det kan være design, layout og malverk av grafiske elementer til rapporter, arrangementer og aktiviteter og design og leveranse av alle typer trykksaker og profileringsmateriell.

Powered by Labrador CMS