Pål Hjorth Berge i Fasett kunne se at de fikk økte byråinntekter i fjor, men er likevel ikke helt fornøyd med 2021.

Ikke fornøyd trass økte byråinntekter: – Svakere enn forventet

– Det er helt ok tall, men vi er ikke fornøyd.

Publisert

Denne artikkelen er over to år gammel.

– Det er ok forholdene tatt i betraktning, men betydelig under det vi planlegger og har som mål. Jeg er fornøyd med volumet og det har vært et godt år kreativt, men bunnlinjen er svakere enn forventet og det er vi ikke fornøyd med.

Det sier Pål Hjorth Berge, daglig leder i Fasett til KOM24.

– Fikk ikke full uttelling

Tallene som viser hvordan Stavanger-byrået gjorde de i 2021 er klare og viser at Fasett hadde salgsinntekter på 32,7 millioner kroner, 2,4 millioner kroner mindre enn året før og hele åtte millioner kroner under toppåret i 2020.

Men selv om salgsinntektene går ned, stiger byråinntektene. Fra 2020 til 2021 har de økt med rundt 10 prosent, tilsvarende 2,4 millioner kroner.

Det er Berge fornøyd med.

– Volummessig er vi der vi har prognostisert det. En ti prosent øke i byråinntektene er der vi skal være, sier han.

Men likevel er det flere ting han peker på som ikke gikk deres vei i 2021. Blant annet tok de på seg økte kostnader i fjor uten å få de resultatene de var på jakt etter.

– Vi har økt organisasjonen uten å få rask nok uttelling på volum og noen prosjekt har vært svakere enn planlagt, sier han.

Berge understreker samtidig at det er ingen dramatikk i det og peker på at de har en sterk kundebase og tilvekst av spennende kunder.

Skyhøye ambisjoner

– Det er ingen stress i det, men annet halvår ga ikke den lønnsomhet som forventet. Første halvår var bra, sier han. og mener de står bra rustet for videre vekst.

Som KOM24 har skrevet om ved flere anledninger jobber Fasett for å få økte inntekter, blant annet gjennom å etablere et eget kontor i Oslo. Han peker på at de alltid har hatt kunder i Oslo, men sier at det er noe helt annet å være tettere på markedet og mener det gir et helt annet vekstpotensial.

Og ambisjonene for satsingen i Oslo er skyhøy.

– I år er Oslo sin oppgave å komme opp på stødig drift og gå i pluss, men visjonen min er at Oslo i løpet av fem år kan være i nærheten av Stavanger. Det er kanskje litt cocky å si, men det er ambisjonen, sier han.

Han sier at Fasett nå skal komme og bite Oslo-byråene i leggen.

– Vi er glade for å ha en underdog-posisjon, men det er plass til flere og det er et stort marked, peker han på.

Fasett har vært 25 ansatte i 2021 og planen er å øke bemanningen i år. Han regner med at de kommer til å være minst 30 ansatte i løpet av året, men de fleste ansettelsene kommer ikke før i andre halvår.

– Vi må få flere med som har større kontaktflate. Markedet er der, men vi har begrenset med ressurser, sier han.

Fasetts kontorer i Stavanger.

Som en konsekvens av grepene de gjorde i 2021 og de planlagte grepene for 2022, forventer Berge og at de vokser mer i 2022.

– Vi forventer et mer normalår i år på grunn av et mer normalt samfunn. Samfunns-økonomien går bra og da skal vi ha vekst. 15–20 prosent er malen i bransjen. Sju-åtte-ni prosent, det er helt ok tall, men vi er ikke fornøyd. Det var ikke planen, sier han.

Han peker likevel på at det går ikke av seg selv å drive byrå i Norge og han drar fram at det er en hard og konkurranseutsatt bransje.

Tar med seg annen ballast

– Strategisk kommunikasjon har aldri vært så spennende som nå. Det er lettere å forstå og formidle verdien og god branding har en stor verdi, peker han på.

Blant kundene de sikret seg i fjor var Laerdal Medical AS, det gir internasjonale muligheter for selskapet.

– Av det Laerdal gjør har fem prosent med Norge å gjøre. Men de har prosjekter som er styrt herfra. Å jobbe opp mot et sånt selskap gir mye læring, man må ha ressurser på høyt internasjonalt nivå, sier han og peker på en utstilling Laerdal Medical AS gjorde i Los Angeles med ressurser fra Stavanger.

– Vi er vant med å jobbe i et internasjonalt miljø. Vi har en annen erfaringsbakgrunn enn selskap som har gått i Oslo to og tre. Det er noe av det vi vil ta med oss til Oslo, den Vestlandskulturen. Vi har en litt annen ballast med oss, så får tiden vise, sier han.

Powered by Labrador CMS