Influencermarkedsføring fra Ida Johansen Aaserud for Beauty Medical Oslo er i strid med Fims retningslinjer.
Influencermarkedsføring fra Ida Johansen Aaserud for Beauty Medical Oslo er i strid med Fims retningslinjer.

Fim slår ned på indirekte markedsføring av kosmetiske inngrep

Etter Fims syn fremmer Aaserud indirekte kosmetiske inngrep.

Publisert

Influencermarkedsføring fra Ida Johansen Aaserud for Beauty Medical Oslo er i strid med Fagutvalget for influencermarkedsføring retningslinjer, opplyses det om i en melding fra utvalget.

I meldingen fra utvalget står følgende:

«Influencermarkedsføring fra Ida Johansen Aaserud for selskapet Beauty Medical Oslo handler tilsynelatende om hudbehandling. Aaserud gir imidlertid en generell anbefaling av et selskap som i stor grad reklamerer for kosmetiske inngrep i sin kommunikasjon. Linken i influencerposten viser direkte til en side som har en rekke «før og etter»-bilder av leppeforstørrelser av ulike slag».

Etter Fims syn fremmer Aaserud indirekte kosmetiske inngrep.

Dette, kombinert med en profil med stort fokus på utseende og posering, samt mange unge følgere, gjør at dette etter Fims vurdering er influencermarkedsføring i strid med Fims retningslinjer.

Klager har dermed i denne saken fått medhold.

Fim jobber for å redusere kroppspress og utseendemisnøye hos barn og unge voksne. Det er etablert en klageordning hvor hvem som helst kan klage på influencerkampanjer de mener er i strid med Fims etablerte retningslinjer.

Fim gir også forhåndsvurderinger av planlagte kampanjer. Alle vedtak på klager og forhåndsvurderinger av fremtidige kampanjer i Fim er basert på en helhetsvurdering av influencerens profil, den konkrete kampanjens kontekst, billedbruk og budskap, samt antall og andel unge følgere. Kosttilskudd og kosmetiske inngrep er omfattet av ordningen i Fim.

Powered by Labrador CMS