De store meldingsplattformene (Messenger, WhatsApp, iMessenger) pålegges å åpne opp tjenestene sine, så det er mulig for mindre aktører å utveksle meldinger med dem.
De store meldingsplattformene (Messenger, WhatsApp, iMessenger) pålegges å åpne opp tjenestene sine, så det er mulig for mindre aktører å utveksle meldinger med dem.

EU-politikerne er enige om Digital Markets Act

Etter å ha diskutert i åtte timer, kunne EU-politikerne torsdag ettermiddag fortelle at de nå er enige om utformingen av Digital Markets Act (DMA), en lovregulering av de store tech-plattformene.

Publisert

DMA regnes som den mest betydningsfulle reguleringen av det digitale markedet siden GDPR.

DMA er først og fremst rettet mot de største plattformene på internett, som meldingsplattformene, mobilplattformene og app-markedsplassene. De viktigste reguleringene i DMA er:

Må innhente tillatelse

De store meldingsplattformene (Messenger, WhatsApp, iMessenger) pålegges å åpne opp tjenestene sine, så det er mulig for mindre aktører å utveksle meldinger med dem. Det vil i praksis bety at brukere av små meldingsplattformer, som Telegram, skal kunne kommunisere sømløst med brukere av de store plattformene.

Med DMA vil de store plattformene pålegges å innhente tillatelse fra hver enkelt bruker før de kan kombinere brukerdata fra flere tjenester for å vise målrettede annonser. Det er med andre ord ikke nok at hver enkelt tjeneste innhenter tillatelse til å samle data. Plattformen må også ha din tillatelse før de kan sammenstille dem. Google kan for eksempel ikke kombinere data fra din bruk av søkemotoren og YouTube uten å spørre deg først.

DMA gir brukerne rett til selv å velge hvilke enkelttjenester de vil bruke på plattformene. Apple kan ikke kreve at du bruker iMessenger som meldingstjeneste, hvis du foretrekker Messenger eller Telegram. Brukerne skal også få mulighet til å avinstallere plattformenes egne tjenester.

Plattformene har ikke lov til å gi sine egne tjenester fordeler eller særbehandling. Google eller Apple vil for eksempel ikke ha lov til å plassere sine egne tjenester øverst i søkeresultater eller lister over tjenester.

Skal ramme de rike

App-markedsplassene har ikke lov til å kreve at deres egne tjenester brukes av appene på plattformen. Det vil i praksis si at Apple og Google ikke lenger kan kreve at betalingstransaksjoner i appene gjøres gjennom deres betalingstjenester.

EU-politikerne har vært opptatt av at DMA skal ramme de store plattformene, og ikke bli et kostnadssluk for små og mellomstore aktører, slik GDPR ble.

DMA vil derfor bare gjelde plattformselskaper med en verdi på minst 75 milliarder euro eller årlig omsetning på 7,5 milliarder euro, som tilbyr noen spesifiserte digitale tjeneste (meldingstjenester, nettlesere, sosiale medier osv.), og som har minimum 45 millioner brukere hver måned i EU eller 10 000 profesjonelle brukere i året. DMA er med andre ord rettet spesielt mot tech-gigantene.

Trer ikke i kraft nå

Brudd på reglene kan straffes med bøter på inntil 10 prosent av global omsetning, eller 20 prosent ved gjentatte brudd. Gjentatte brudd kan også medføre forbud mot oppkjøp av andre selskaper i en periode.

Selv om politikerne nå er enige om utformingen av DMA, er det fortsatt en stund til reglene trer i kraft. Nå skal juristene gå gjennom detaljene, før DMA kan vedtas i Europaparlamentet og Det europeiske råd. Deretter vil det ta seks måneder før reglene trer i kraft.

EU-politikerne jobber fortsatt med Digital Services Act (DSA), en tilsvarende reguleringspakke som retter seg mot sosiale medier. Der er det fremdeles en rekke uløste spørsmål, så veien fram til enighet om DSA er litt lenger.

Powered by Labrador CMS