Iselin Nybø er sterkt kritisk til bonusene til topplederne i Norwegian

Næringsministeren om Norwegian-bonuser: – Har en stor jobb foran seg med å bygge opp omdømmet

– Det er usolidarisk overfor både ansatte, kunder, aksjeeiere og kreditorer som har stilt opp for Norwegian.

Publisert

Denne artikkelen er over to år gammel.

Næringsministeren har fått Norwegians redegjørelse om bonusene. – Styret har en stor jobb med å forklare dette og bygge opp igjen omdømmet, sier Iselin Nybø.

– Det er usolidarisk overfor både ansatte, kunder, aksjeeiere og kreditorer som har stilt opp for Norwegian. Det viser dårlig dømmekraft. Styret og administrerende direktør Geir Karlsen har en stor jobb foran seg med å forklare dette og bygge opp igjen omdømmet til Norwegian, sier næringsminister Iselin Nybø (V).

Hun har nå mottatt svar på brevet hun sendte til Norwegian i forrige uke der hun ba om en redegjørelse fra selskapet om bonusutbetalingene til den nylig avgåtte konsernsjefen Jacob Schram og Geir Karlsen, som tidligere var finansdirektør og nå er ny konsernsjef.

Nedla forbud

Bonusene er på 11 millioner kroner til hver av de to og ble avtalt for å sikre at lederne ikke gikk av mens selskapet var under rekonstruksjon. I tillegg fikk de andre konserndirektørene i selskapet 8 millioner kroner i bonus – i alt 30 millioner kroner. Bonusene kommer i tillegg til øvrige bonuser og ble besluttet av det forrige styret, som ble erstattet 4. juni.

Nybø nedla i fjor forbud mot bonusutbetalinger i Norwegian for at regjeringen skulle innvilge selskapet, som da hadde store økonomiske problemer, et statsgarantert lån. Denne fristen utløp ifølge regjeringen 26. mai i år.

Nekter for å ha brutt lånebetingelsene

Norwegian har brukt advokatfirmaet BAHR for å svare på brevet fra ministeren. I brevet, som er datert 27. juni, skriver advokat Richard Sjøqvist at Norwegian ikke har brutt statlige lånebetingelser i forbindelse med utbetalingen av de såkalte retention-bonusene.

«Staten som långiver har ei heller båret kostnadene ved retention-bonusene. Rekonstruksjonen ble fullført og ny aksjekapital hentet inn i mai 2021, og det er til slutt selskapets aksjonærer som vil bære kostnadene og ikke selskapets kreditorer.», står det i brevet.

Advokaten er klar på at bonusene, som det ble startet drøftinger om i styret mot slutten av 2020, først kunne tre i kraft dersom rekonstruksjonen av selskapet lykkes.

«Rekonstruksjonen ble fullført og ny aksjekapital hentet inn ved emisjonen som ble gjennomført 26. mai 2021.», skriver advokaten.

Fredag i forrige uke ble første del av bonusene utbetalt, mens den andre delen skal utbetales i juli.

– Dårlig dømmekraft

Nybø er svært skuffet over at Norwegian bevilger store bonuser idet selskapet er ute av kravene i garantiordningen for norsk luftfart. Hun sier at det var koronastøtten fra staten gjorde at Norwegian overlevde som selskap.

– Våren 2020 fikk Norwegian tilgang til 3 milliarder kroner. I november samme år ba selskapet om ytterligere milliardbeløp. Da opposisjonen var klar til kaste milliarder etter et selskap i dyp gjeld, sa regjeringen nei. Det var avgjørende for å få til en helt nødvendig omstrukturering. Da Norwegian var på vei ut av restruktureringsprosessen, sa staten ja til å bidra med et lånebeløp. Summen av alt dette bidro til at Norwegian overlevde som selskap, sier Nybø.

Powered by Labrador CMS