Enhetsleder for kommunikasjon, Thomas André Syvertsen, i Oslo Røde Kors.
Enhetsleder for kommunikasjon, Thomas André Syvertsen, i Oslo Røde Kors.

Fem tips til hvordan du kan øke mangfoldet på din arbeidsplass: – Tenk målrettet og oppsøk miljøene

Thomas André Syvertsen i Oslo Røde Kors deler fem tips til deg som vil jobbe for mer mangfold.

Publisert Sist oppdatert

Onsdag, under Kommunikasjonsforeningens digitale fagseminar, delte enhetsleder for kommunikasjon- og samfunnskontakt Thomas André Syvertsen i Oslo Røde Kors sin kunnskap da mangfold sto på agendaen.

Syvertsen presenterte fem konkrete tips til hvordan kommunikasjonsrådgivere kan bidra med å øke mangfoldet på arbeidsplassen, og samfunnet forøvrig.

– Mangfoldsarbeid kan fort bli en evig selvfølgelighet. Ingen er uenig i at dette er viktig (...). Jeg håper vi etterhvert kan gå fra å snakke om strategier til mer konkret handling, sier han i innledningsvis.

Privilegiesjekk

1. Tenk målrettet rekruttering - men husk du gjør ingen noen tjenester

Han mener man bør fokusere på målrettete tiltak som faktisk resulterer i ansettelser i den andre enden.

– Det kan ofte oppfattes kontroversielt å sette inn konkrete ressurser og sette av stillinger til mangfold , men jeg tror ikke vi komme utenom det, sier han og foreslår:

– De større aktørene kan ha helt egne programmer og rekrutteringsløp, mens de mindre organisasjonene eller de som er del av en liten kommunikasjonsenhet i en større virksomhet, kan være pådrivere for organisasjonens arbeid med mangfold.

Han sier man gjerne må sette opp strategier og planer, men at det er viktig at man tenker målrettet hele veien da dette ikke handler om strategi, men faktisk rekruttering i den andre enden.

Han foreslår også at bedrifter som har internships bør forsøke å tilrettelegge for videre ansettelser.

– Ikke tenk at du skal hjelpe noen med å bygge en CV. Tenk at din organisasjon skal være mangfoldig, sier han.

2. Husk internkommunikasjon. Noen vil føle seg forbigått!

Han understreker viktigheten av internkommunikasjon når man jobber med mangfoldsarbeid.

– Det som kan skje, når man prioriterer noen grupper, er at andre kan føle seg forbigått. Være obs for at det er store sjanser for at mangfoldarbeid som fungerer, vil gjøre at andre vil føler seg forbigått, sier han.

Syvertsen viser frem en liste man kan benytte i mangfoldsarbeidet.
Syvertsen viser frem en liste man kan benytte i mangfoldsarbeidet.

3. Kjenn ditt ståsted. Ta en privilegiesjekk!

Syvertsen viser frem en liste som han mener man kan ta i bruk for å få en oversikt over egen arbeidsplass.

– Sett deg ned med medarbeiderne deres, ta en titt på disse punktene og ha noen diskusjoner rundt hva de ulike tingene betyr, oppfordrer han.

– En ting som er viktig å få frem fra listen er at mangfold handler om mer en det vi kanskje tenker på i hverdagen, sier han og legger til at funksjonshemninger, alder, kropp og klassetilhørighet også handler om mangfold, sier han.

Vær tålmodig

4. Lytt og hør! Representasjon og respekt.

- Vi som jobber med kommunikasjon er gode på innhente kunnskap, analysere og formidle. Bruk de verktøyene dere har og lær kollegaene i organisasjonen det samme, sier han.

Han referer også til det nyoppstartede bransjesamarbeidet om mangfold for et sted man innhente seg kunnskap på området.

5. Vær tålmodig!

– Når vi jobber med kommunikasjon og mennesker vil vi alltid jobbe med komplekse temaer. Det er ikke enkelt, det er resurskrevende, og det er noe en bør forberede organisajsonen på, forteller han.

Han legger også til at alle kan gjøre feil, men at det er læringsprosessen som er viktig her.

– Du kommer til å gjøre feil og sannsynligvis blir arrestert på det, men dette er en læringsprosess. Selv vi som jobber aktivt med mangfold opplever utfordringer knyttet til arbeidet. Da tar man selvkritikk og lærer av det.

Oppsøk miljøene

Fra publikum kommer det flere spørsmål. Blant annet er det en som tar opp at det er utfordrende å få folk med riktig kompetanse til å søke på stillinger.

– Det beste tipset er at vi må gå aktivt ut i de miljøene vi ønsker å få kvalifiserte søkere fra og oppmuntre de til å søke, svarer han og legger til at det er viktig å selv reflektere rundt hvilket forhold man har til kompetanse, svarer Syvertsen.

– Det er mulig det er kompetanse vi går glipp av fordi vi ikke har mangfold i organisasjonen. Da kan det være lurt å forsøke finne ut av hvilken type kompetanse det er man kanskje ikke er klar over at man trenger.

Rekruttering blir ofte nevnt som et viktig punkt for å kunne forbedre mangfoldet i bransjen.

Thomas André Syvertsen i Oslo Røde Kors.
Thomas André Syvertsen i Oslo Røde Kors.

En av seerne lurer på hva studiestedene kan gjøre for å øke rekrutteringen til fag som kommunikasjon, journalistikk og mediefag - som ofte er inngangen til en jobb i kommunikasjonsbransjen.

Syvertsen forteller at han synes studiestedene allerede gjør «mye bra», men siden representasjonen fortsatt er lav kan også det forbedres.

– En kvote eller en ordning der de har en faktisk plass vil være nyttig i kombinasjon med å oppsøke miljøene og gå aktiv ut for å oppfordre om å søke, tror enhetslederen.

Utdanninger innen humanioria og samfunnsvitenskap får få søkere sammenlignet med utdanningene innen medisin, juss og økonomi.

Han trekker frem utfordringen med at det ikke alltid er like definert og tydelig å vite hva man blir med en utdanning innen eksempelvis mediefag.

– Det er viktig med rollemodeller som kan forteller hvilke yrkesmuligheter som finnes der ute, sier han.

Powered by Labrador CMS