– Målet med å samle alle fagområdene våre under én logo er å tydeliggjøre Kristianias posisjon, sier markeds- og kommunikasjonsdirektør på Kristiania, Stein-Oddvar Evensen.
– Målet med å samle alle fagområdene våre under én logo er å tydeliggjøre Kristianias posisjon, sier markeds- og kommunikasjonsdirektør på Kristiania, Stein-Oddvar Evensen.

Kristiania samler seg under én logo

Målet er å styrke posisjonen mot å bli Norges første arbeidslivsuniversitet.

Publisert

– Målet med å samle alle fagområdene våre under én logo er å tydeliggjøre Kristianias posisjon. Vi ønsker å gjøre det enklere å oppdage og forstå at Kristiania er en utdanningsinstitusjon fra fagskole til Ph.d. Og at vi utvikler relevant kompetanse og kunnskap til det beste for samfunnet, sier markeds- og kommunikasjonsdirektør på Kristiania, Stein-Oddvar Evensen, i en melding mandag.

Utdanning med tradisjon for forandring.
Utdanning med tradisjon for forandring.

Kristiania går nå fra seks logoer til én, og i den forbindelse rulles det ut en merkevarekampanje som begynner mandag.

– Å tydeliggjøre vår posisjon skal sikre at flere oppdager Kristiania, og føre oss nærmere målet om å bli landets første uavhengige arbeidslivsuniversitet.

Kristiania ble grunnlagt i 1914 og det har ligget i Kristianias natur å forandre seg i takt med samfunnsendringene.

– Kristiania er endringsvillig og dynamisk. Vi har alltid vært opptatt av studentene våre og tiden vi lever i. Vi har respekt for det tradisjonelle, men dagens raske samfunnsutvikling krever nytenkning. Derfor er Kristiania ekstremt opptatt av å utdanne mennesker som har den kompetansen arbeidslivet trenger, og å tilføre samfunnet nyttig kunnskap gjennom god forskning og kunstnerisk utviklingsarbeid.

Taglinen «Utdanning med tradisjon for forandring» er derfor med som et bærende element i den kommende merkevarekampanjen.

– Vi bruker historiske og tradisjonelle bilder i svart-hvitt for å vise at Kristiania ikke sitter fast i gamle dager. Så legger vi til rødt, som er vår farge. Den røde tråden i kommunikasjonen er at vår røde strek representerer Kristiania og det moderne.  

Merkevarekampanjen vil prege bybildet i Oslo og Bergen, samt sosiale medier.

Powered by Labrador CMS