Thea Myklebust-Hansen
Thea Myklebust-Hansen

#Minjobb

Thea synes det er veldig spennende å jobbe med kommunikasjon som påvirker holdninger og helseatferd

– Det er veldig spennende å jobbe med kommunikasjon som påvirker holdninger og helseatferd.

Publisert

Med spalten #MinJobb ønsker KOM24 å få kommunikasjonsfolk til å snakke om jobben sin, hva som inspirerer dem i arbeidet, hvilke utfordringer som finnes i bransjen – og hva som er god kommunikasjon.

I dag kan du bli litt bedre kjent med kommunikasjonsrådgiver Thea Myklebust-Hansen, i Melk.no.

– Hva er tittelen din – og hva går jobben din ut på?

– Jeg er kommunikasjonsrådgiver i Opplysningskontoret for Meieriprodukter (Melk.no), hvor vi jobber med å fremme forbruket av norsk melk og norske meieriprodukter på vegne av den norske melkebonden. Jeg har bachelor i ernæring og master i folkehelsevitenskap, og jobber i krysningspunktet mellom kommunikasjon og ernæring.

Min hovedoppgave er å formidle informasjon om melk og meieriprodukter gjennom betalte og fortjente medier, med særlig ansvar for kampanjekoordinering og sosiale medier.

– Hva liker du best med jobben din?

– Det beste med jobben min er at jeg kan jobbe med så mye forskjellig i løpet av en dag eller en uke. Jeg trives veldig godt med miksen ernæring, kommunikasjon og innholdsproduksjon i form av både tekst og grafikk, pressearbeid og medieplanlegging.

Det er veldig spennende å jobbe med kommunikasjon som påvirker holdninger og helseatferd. I Melk.no jobber vi for eksempel mye med å få fram viktigheten av at gravide får i seg nok av mineralet jod, som over halvparten av norske gravide får i seg for lite av. Å gjøre folk, og særlig gravide, oppmerksomme på dette føles meningsfylt og jeg opplever at jeg får utfordret meg selv både kommunikasjons- og ernæringsfaglig.

– Hvilke arbeidsoppgaver liker du minst?

– Det er alltids noe repetitivt arbeid som det å lage x antall UTM-haler på oppløpssiden før kampanjestart som kan være litt utmattende når volumet blir stort.

– Hvorfor ville du jobbe med kommunikasjon?

– Det er mange faktorer som påvirker folks kosthold eller hvordan de tar valg som påvirker egen helse. En av disse faktorene er kunnskap, og jeg har under hele utdannelsen vært opptatt av fagformidling på folkehelsenivå. I tillegg har jeg lenge hatt en interesse for sosiale medier, grafikk og visuell fremstilling.

Opplysningsarbeid der jeg kan kombinere ernæringsfaget med kommunikasjon føles derfor som en veldig naturlig retning for meg. Jeg har for eksempel alltid likt språkfag like godt som realfag.

– Hvem inspirerer deg i kommunikasjonssektoren?

– Jeg er fortsatt relativt ny i kommunikasjonsbransjen og synes generelt veldig mange innenfor sektoren er flinke og inspirerende. Blant kommunikatører ønsker jeg å trekke fram journalist og samfunnsdebattant Ingeborg Senneset. Hun har med tiden skapt seg en stemme også i sosiale medier, og jeg synes hun er et godt eksempel på noen som driver med tydelig, evidensbasert helsekommunikasjon.

– Hva gjorde deg sist imponert i kommunikasjonsfaget?

– Helsemyndighetenes kommunikasjon i sosiale medier i forbindelse med pandemien.

Både FHI og Helsedirektoratet var til stede i sosiale medier med tydelig kommunikasjon allerede relativt tidlig i pandemien da mange ting enda var veldig usikkert. Jeg synes blant annet infografikk har blitt brukt på en veldig god måte.

– Hva er god kommunikasjon?

– God kommunikasjon i mine øyne treffer målgruppen og skaper en reaksjon i tråd med de målene som er satt, det være seg alt fra økt oppmerksomhet til å sette i gang tanker og følelser hos mottakeren som fører til endrede eller forsterkede holdninger eller atferd.

– Hva mener du er den største utfordringen for din bransje fremover?

– Kampen om den korte oppmerksomheten, og det å nå forbrukeren med relevant innhold på en kostnadseffektiv måte. Særlig det å formidle ernæring og helse på stadig kortere tid, og å fange oppmerksomheten samtidig som man bevarer faglig integritet, er utfordrende og krever at vi følger nøye med på både algoritmer og hva forbrukeren er opptatt av.

Powered by Labrador CMS