– Kommunikasjon er limet som binder alt sammen.
– Kommunikasjon er limet som binder alt sammen.

#Minjobb

Christian frykter flere og flere arbeidoppgaver puttes inn i en sekk som kalles kommunikasjon

– Vi må bli flinkere til å markedsføre vår profesjon internt i organiasjonene.

Publisert

Med spalten #MinJobb ønsker KOM24 å få kommunikasjonsfolk til å snakke om jobben sin, hva som inspirerer dem i arbeidet, hvilke utfordringer som finnes i bransjen - og hva som er god kommunikasjon.

I dag er det bkommunikasjonssjef Christian Buch Hansen i Petoro som som svarer på spalten.

– Hva er tittelen din - og hva går jobben din ut på?

– Jeg er kommunikasjonssjef i Petoro, selskapet som ivaretar statens eierandeler i olje- og gassfelt på norsk sokkel. Her har jeg ansvar for all intern og ekstern kommunikasjon. Akkurat nå jobber jeg med årsrapportering. Og jeg røper vel ingen hemmelighet ved å si at i år kommer Petoro til å bidra med ekstra mange milliarder til den norske velferdsstaten.

– Hva liker du best med jobben din?

– Fordi Petoro er en liten organisasjon med et enormt ansvar, er jobben min veldig variert samtidig som den gir stor innsikt i hvor viktig olje- og gassindustrien er og har vært, for utviklingen av Norge.

– Hvilke arbeidsoppgaver liker du minst?

– Jeg kan styre min begeistring for lange møter.

– Hvorfor ville du jobbe med kommunikasjon?

– Fordi det er viktig og spennende: Kommunikasjon er limet som binder alt sammen. Rett kommunikasjon skaper entusiasme og gode resultater. Dårlig kommunikasjon det motsatte.

– Hvem inspirerer deg i kommunikasjonssektoren?

– Folk som er tydelige og har klare budskap. Dersom jeg kan utvide vår sektor til også å omfatte politikere, lar jeg meg ofte imponere av Rødts Marie Sneve Martinussen. Ikke at jeg nødvendigvis er enig i alle hennes politiske standpunkt, men hun klarer å snakke om krevende saker på en enkel måte, alltid med en treffende kommentar og godt humør.

– Hva gjorde deg sist imponert i kommunikasjonsfaget?

– Når kommunikasjon funker er det bare noen som gjør jobben sin. Det høres kanskje litt kynisk ut, men det er helt sant. Og viktig!

– Hva er god kommunikasjon?

– Empatisk kommunikasjon som lytter til og forstår mottakeren.

Kommunikasjon skal bygge tillit, da må kommunikasjonen etablere en relasjon der vi hører på den vi snakker til.

–Hva mener du er den største utfordringen for din bransje fremover?

At flere og flere arbeidoppgaver puttes inn i en sekk som kalles kommunikasjon. Vi må bli flinkere til å markedsføre vår profesjon internt i organiasjonene.

Powered by Labrador CMS