Camilla Beck (til venstre) og Guro Jahre Lund, fungerende markedssjef Norge i Sjømatrådet.
Camilla Beck (til venstre) og Guro Jahre Lund, fungerende markedssjef Norge i Sjømatrådet.

– Vi må erkjenne at markedsstrategien ikke har fungert godt nok

Sjømatrådet opplyser om at de nå endrer markedsstrategien i Norge.

Publisert

Til tross for ulike kampanjer spiser nordmenn mindre sjømat i dag enn det som ble gjort i 2013. Nå tar Sjømatrådet nye grep for å snu den negative utviklingen.

Det opplyser de selv om i en pressemelding fredag.

- Selv om Norge eksporterer 95 prosent av all sjømaten vi produserer, er hjemmemarkedet svært viktig. Sjømatrådets mål i Norge er å øke sjømatkonsumet, men utviklingen er bekymringsfull. Mens hver nordmann i 2013 spiste litt over 22 kilo sjømat i året, er dette tallet redusert til rundt 19,5 kilo i dag. Da må vi erkjenne at markedsstrategien ikke har fungert godt nok, sier markedsdirektør i Norges sjømatråd, Camilla Beck i pressemeldingen.

Avdekket svakheter

For tre år siden lanserte Sjømatrådet den digitale kampanjeplattformen «3iuka». Den erstattet «Godfisk», som hadde vært Sjømatrådets avsender i nærmere ti år. Målet var å nå forbrukere mellom 18 og 40 år med et budskap om at sjømat er godt og enkelt å lage. Den var også en del av myndighetenes #merav-kampanje, hvis mål har vært å øke sjømatkonsumet med 20 prosent innen 2021.

- For å vurdere effekten av «3iuka»-kampanjen har vi målt hvor godt den har truffet i målgruppen. Analysene har avdekket noen svakheter som vi nå velger å ta tak i. Den ble oppfattet å mangle både en tydelig avsender og troverdighet, og vi traff ikke helt på målgruppen. I tillegg har kampanjen gitt oss færre nettbrukere og er mindre kjent enn forgjengeren «Godfisk», forteller Beck.

I meldingen opplyses det om Sjømatrådet allerede til uken vil gjennomføre de første av flere strategiske endringer i markedsarbeidet i Norge.

Blant annet vil «Godfisk» gjenoppstå som merkevare og avsenderidentitet i forbrukerkampanjer og primærmålgruppen endres til familier med hjemmeboende barn.

- Det nye «Godfisk»-konseptet skal gi økt synlighet og oppmerksomhet til sjømat i Norge for å endre holdninger og få familier flest til å øke antall sjømatmiddager fra ofte ett til minst to måltider i uken. Det skal vi klare ved å ta i bruk virkemidler som inspirerer til økt sjømatkonsum, både i hverdag og helg. Vi starter med å revitalisere «Godfisk» og vil utvide konseptet ytterligere utover året, sier Beck.

Undersøkelser og samtaler

«3iuka» vil samtidig bestå som et kampanjekonsept, kostrådssymbol og en påminnelse om å spise sjømat oftere, men den skal ikke lenger være Sjømatrådets avsender.

- De strategiske endringene er fundamentert i verdifull innsikt fra forbrukerundersøkelser og samtaler med ulike sjømataktører i det norske markedet. At vi har landet på familier med hjemmeboende barn som målgruppe, skyldes at det er her vi ser at potensialet er størst og at vi på denne måten vil nå barn og unge, som er en svært viktig målgruppe. Det betyr likevel ikke at vi har glemt de unge voksne, som ennå ikke har etablert seg. De vil få fokus med relevante budskap i egnede og målrettede kanaler, forteller Beck.

I tillegg er det utviklet en ny «Godfisk»-logo, og en ny nettside vil komme etter hvert.

Nylig bestemte styret i Norges sjømatråd seg for å opprette et eget Norden-team som blant annet får ansvar for det norske markedet. Det skal ledes av Trym Eidem Gundersen, som de siste fem årene har vært Sjømatrådets utsending til Italia.

Powered by Labrador CMS