Timofei Kovalev er en av Oslo Prides mange frivillige. Nylig fikk han hovedansvaret for organisasjonens LinkedIn-konto. Bildet nederst er fra Oslo Pride Paraden i 2021.

Oslo Pride har endelig ressurser til å drifte egen Linkedin-konto

– De vi ikke når gjennom nettside, Facebook og Instagram, håper vi å treffe gjennom Linkedin, sier Timofei Kovalev som jobber frivillig for Oslo Pride.

Publisert

For mindre enn fire uker siden fikk Timofei Kovalev hovedansvaret for Oslo Pride sin LinkedIn-konto.

Han er en av mange frivillige som jobber i organisasjonen, og til daglig jobber han som markedsfører i selskapet Airthings.

Jeg har hovedansvaret, men i tillegg er det en håndfull andre fra både kommunikasjonsgruppa og markedsgruppa som bidrar til å etablere Linkedin som en ny og god kommunikasjonskanal for Oslo Pride, forteller Kovalev til KOM24.

Skapes av frivillige ildsjeler

Fortsatt er nettsiden, Facebook og Instagram organisasjonens største kanaler, og med LinkedIn ønsker Oslo Pride å treffe enda bredere i samfunnet.

– Vi snakker om personlige temaer som er viktige for mange. Og med LinkedIn har vi mulighet til å kommunisere med enda flere mennesker, og kanskje en litt annen gruppe mennesker. Det handler om å være til stede i flere kanaler, og nå har vi endelig mulighet til det.

Pressekontakt i Oslo Pride, Rohan Sandemo Fernando forteller til KOM24 at organisasjonen har vært til stede på LinkedIn en god stund, men at det først er nå de har ressursene til å satse på denne plattformen.

– Mange tror vi har hundrevis av ansatte, men vi er en frivillig organisasjon. Innholdet i festivalen, skapes av frivillige ildsjeler. Etter 2018 fikk vi også en liten ansatt administrasjon som tilrettelegger for frivilligheten. I tiden etter pandemien har vi bygget opp en større frivillig kommunikasjonsgruppe som gjør at vi har mulighet til å være mer synlige.

Det samme gjelder for markedsgruppen til Oslo Pride.

– Disse avdelingene går hånd i hånd. Totalt på disse områdene er det 12 mennesker som bidrar innen de fagområdene hvor de har sin kompetanse.

– En helt unik ressurs

Økt satsing på markeds- og kommunikasjonsgruppen er en del av en langsiktig strategi. Fernando forteller at dette inkluderer både intern- og ekserkommunikasjon. Selv begynte han å jobbe som pressekontakt i organisasjonen i 2021.

De siste årene har vi gjort noen endringer og satset mer på kommunikasjonsfeltet. Det er viktig for oss å nå bredt ut med budskapet vårt og inkludere enda flere. Dette gjelder også de som av ulike grunner ikke kan eller tør å delta på festivalen, eller bor steder der det er utfordrende å være skeiv.

Oslo Pride har så langt rundt 350 følgere på Linkedin-kontoen sin.

Jeg er stolt av hva kommunikasjonsgruppa får til. Kompetansen og engasjementet hos våre frivillige er en helt unik ressurs, og oppmerksomheten vi skaper på Linkedin og våre øvrige kanaler er et gode eksempler på dette, sier leder i Oslo Pride, Inger Kristin Haugsevje til KOM24.

Mange hensyn å ta

Kovalev ble en av mange frivillige i februar.

– Vi ser at LinkedIn er en plattform med enormt potensial, men det krever mye jobb. Det er også annerledes hvordan vi kommuniserer i denne kanalen sammenlignet med nettsiden og andre sosiale medier.

Han forteller at temaene de omtaler kan være sårbare for flere og at det er viktig at de omtales med stor respekt og inkluderende språk.

– Vi er forsiktige i ordvalgene våre, fordi vi har mange å ta hensyn til. Vi tar opp temaer som kan være vanskelig å prate om, og vi ønsker at alle de ulike kommunikasjonskanalene våre skal være informative og trygge. De vi ikke når gjennom nettside, Facebook og Instagram, håper vi å treffe gjennom Linkedin.

Kovalev håper deres tilstedeværelse på LinkedIn kan få flere bedrifter og virksomheter til å forstå deres arbeid slik at engasjementet blir større.

– Mange bedrifter vil gjerne «være med» rett før og etter Oslo Pride festivalen. Vi håper våre poster kan bidra til å lære flere om LGBTI+-bevegelsen slik at man unngår rosavasking og misforståelser.

Powered by Labrador CMS