Storebrand satser millioner på rekruttering

Satsingen koster, men veies opp med gevinsten på sikt.

Publisert

– Vi ser at arbeidsmarkedet endrer seg og det kan være mer krevende å finne de riktige kandidatene, sier Tove Selnes.

Hun er konserndirektør i Storebrand People og kan fortelle at finanskonsernet i starten av måneden lanserte sitt eget interne rekrutteringsteam.

– Vi ser at i takt med vår sterke satsning på digitalisering blir det stadig viktigere å rekruttere dyktige medarbeidere. Derfor må vi tenke nytt rundt rekruttering og bruke interne krefter som kjenner kulturen og kompetansebehovene godt.

Ønsker å være tett på

Det å ha sitt eget rekrutteringsteam skal bidra til bedre kvalitet og en tydelig rød tråd gjennom prosessen, på tvers av avdelinger og generelt styrke selskapet innen employer blanding.

– Dette teamet skal sikre at kandidatene får et riktig og godt inntrykk av Storebrand, og at vi sammen med lederne gjør gode vurderinger i rekrutteringsprosessen.

Fra starten av 2021 har Storebrand satt et stort fokus på innholdet i stillingsannonsene for å unngå floskler, bedre språket og lage et eget uttrykk, nærmest som en egen merkevare for konsernets stillingsutlysninger.

– Vi ser at det er våre egne erfarne folk som best kan definere hvor skoen trykker til enhver tid. På denne måten kan vi sikre at innsikt og læring fra hver enkelt rekrutteringsprosess kan bidra til å gjøre oss enda bedre til å rekruttere som selskap. Dette er en av de viktigste oppgavene ledere og HR har ansvaret for, da er det viktig å være tett på.

Vil bruke interne krefter, og satser millioner

Denne satsingen koster ressurser, men veies opp med gevinsten på sikt.

– Å ansette medarbeidere er en svært viktig investering, så det er klart vi må sikre at det gjøres på en så god måte som mulig. Dette er også bakgrunnen for at vi har valgt en av våre mest erfarne HR medarbeidere inn i teamet.

Prosjektet er såpass nytt, men med tilmålte ressurser fra start, er det snakk om en satsing i millionklassen.

– Tidligere har vi samarbeidet mye med eksterne partnere i jakten på nye talenter, men nå ønsker vi å trekke mer på kompetansen til interne medarbeidere, som kjenner Storebrand best. Det tror jeg vil gjøre rekrutteringen vår bedre og mer helhetlig

I utviklingen av en språkmanual har de benyttet seg av en konsultasjon fra LinkedIn-ekspert Fredrik Fornes, som offentlig har engasjert seg sterkt i kampen mot floskler og umenneskelige krav i stillingsannonser.

– Vi har hatt et møte med han og fått tips til hvordan vi kan bli enda flinkere til å sette opp annonser som virkelig treffer og tiltrekker seg de rette kandidatene. Språk er viktig og noe vi alle bør jobbe mer med for å forenkle og være mer tydelig i stillingsannonser.

Manualen inneholder også tips til ulike måter å formulere seg på når det er snakk om krav, ønskede egenskaper og hvilke floskler og klisjeer som bør unngås.

Powered by Labrador CMS