– Vi må skille oss tydeligere fra de andre i bransjen, og vi må formidle et mer realistisk bilde av den faktiske jobbhverdagen, mener Kjetil Foyn i Circle K. Partner i MeyerHaugen, Sverre Haugen, mener de som skriver stillingsannonser må slutte å påstå, og heller beskrive med eksempler.

Circle K får skryt for ærlige stillingsannonser:

Cirkle K prøver seg med dønn ærlige stillingsannonser: «Denne jobben passer ikke for alle»

Innrømmer at dette er en jobb som ikke passer alle.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er over to år gammel.

Annonsene skal gi et usminket bilde av det å jobbe hos oss og de skal være ærlige og enkle å forstå. Samtidig skal de gi søkeren lyst til å jobbe hos oss, sier leder for lojalitet og kommunikasjon i Circle K, Kjetil Foyn.

Circle Ks stillingsannonse søker etter en ny salgsmedarbeider. Annonsen har fått mye skryt for sin ærlighet.

For halvannet år siden gikk selskapet kritisk gjennom stillingsannonsene og konkluderte at de måtte forbedre seg, spesielt innen to områder.

– For det første må vi skille oss tydeligere fra de andre i bransjen, og vi må formidle et mer realistisk bilde av den faktiske jobbhverdagen, slår Foyn fast.

Disse forbedringsområdene resulterte i rekrutteringskonseptet «Helt ærlig», som utviklet personas for ulike søkergrupper og laget kollegautlysninger for de ulike stillingene.

– Vi har ulike maler for alle stillingskategorier, og disse vil naturligvis revideres i takt med behovene vi har ute på våre stasjoner, informerer Foyn.

Belønnet for ærlighet

I fjor vant Circle K «Årets helhetlige employer branding» i Magnet Awards, nettopp for sine helt ærlige stillingsannonser. Og det var totalt 25 norske og internasjonale selskaper og sektorer som kjempet mot hverandre innen seks ulike kategorier.

Annonsene utvikles i samarbeid med byrået Släger og Circle Ks HR- og kommunikasjon og markedsavdeling.

Stillingsannonsene forsøker å appellere til søkeren med enkle ord og tydelige beskrivelser, som er hentet fra intervjuer med egne ansatte.

Prøver å motivere de rette folkene

– Vi prøver å holde oss unna klisjeer og floskler. Ved å unngå generelle beskrivelser av egenskaper vi ser etter, bruker vil heller konkret eksempler fra jobbhverdagen til å motivere de rette folkene til å søke jobb hos oss.

Foyn tror dagens forbrukere forventer at merkevarer er åpne og transparente, og at deres jobbannonser skiller seg ut fordi de er ærlige om hva som kreves for å lykkes i jobben og hva jobben faktisk går ut på.

– Jobbannonser er en sjanger som er i utakt med utviklingen, hvor virkeligheten ofte skjønnmales og superlativene sitter løst. Vår erfaring er at mange nyansatte blir overrasket over tempoet og bredden i arbeidsoppgaver, og slutter raskere enn hva vi og den ansatte ønsker.

Selskapets stillingsannonser er et forsøk på å forberede fremtidige ansatte på hverdagen som venter dem på Circle K, slik at de også blir værende i jobben.

– En stillingsannonse er også en anerkjennelse av de som jobber hos oss i dag. Vi har hatt søkere som forteller oss at de kun søkte fordi de likte utformingen av annonsen, men vi har også fått noen få negative tilbakemeldinger. Vi tolker dette som at vi har klart å spisse budskapet tilstrekkelig til å få søkere som liker denne type jobber, sier Foyn.

Ikke påstå

I rekrutteringsselskapet MeyerHaugen brukes det mye tid på innsamling av data omkring stillingsannonser for å finne ut hva som faktisk fungerer.

– Jeg tror alle kjenner seg igjen. Vi kjenner oss igjen. Stillingsannonser har over langt tid vært nærmest identiske fordi alle skriver dem helt likt – på en måte som ikke fungerer. Det er en kombinasjon av flere ting, blant annet at markedet innenfor rekruttering har endret seg de siste 25 årene frem til i dag, sier partner i MeyerHaugen Sverre Haugen.

Han trekker frem papirannonser i avisen, jobbsøkermarkedet, og antall kandidater per stilling.

– Nesten alle skriver de samme annonsene som lister opp alle mulige krav, men klarer ikke å formidle hvordan det er å jobbe for dette selskapet. Før var det slik at arbeidsgiver hadde makten, og kandidaten måtte komme med «lua i hånda», og dette har formet hvordan vi skriver annonsene. I dag er maktbalansen mellom søker og arbeidsgiver fullstendig skjevfordelt der arbeidsgiver lister opp urimelig mange krav, og jobbsøkeren ikke kan kreve noe som helst.

Haugen mener det ikke er opp til bedriften å påstå at de tilbyr «spennende karrieremuligheter», men kandidaten selv som skal avgjøre hvorvidt karrieremulighetene virker spennende.

– Slutt å påstå, beskriv det heller med eksempler, er hans beste råd til de som skal skriver stillingsannonser.

Ett krav på tre ulike måter

Når det kommer til punktlister synes Haugen det er et viktig poeng å skrive kravene i perspektiv av kandidaten, og viser til tre grader av «kandidatorientering», fra dårlig til best, for å synliggjøre et krav på en måte som betyr noe for leseren.

  1. Vi forventer at du er strukturert
  2. Vi tror struktur er viktig for å lykkes
  3. Hvis du liker struktur vil du like denne jobben

– Disse tre ber om det samme, men den siste er veldig mye mer attraktiv å lese for en jobbsøker, sier han.

– Listen med krav bør alltid kortes ned

Rekrutteringsselskapet holder kurs i skriving av stillingsannonser, og måler effekten av hva som fungerer bra og dårlig. Oppbyggingen av stillingsannonsene bør kunne sammenlignes med en omvendt pyramide, der den viktigste informasjonen kommer først.

– Få frem hovedessensen helt i starten av annonsen, og innled annonsen med å dra søkeren med på en historie. Svar på spørsmålene om hva selskapet skal oppnå, hva problemet er, og hvem som kan løse dette. Gi en god beskrivelse av på hva jobben innebærer og hva slag arbeidsdag søkeren kan forvente seg, og deretter en kort liste med ulike krav sammen med en forklarende tekst. Slik sitter søkeren igjen med en forståelse om dette er en stilling som passer vedkommende.

Haugen mener dette er oppskriften for å få de riktige menneskene til å søke. Er beskrivelsene gode nok, vil dette naturlig filtrere bort de som ikke egner seg til stillingen, og bunken søknader bli færre.

– Lange lister med krav, der det er vanskelig å skjønne om man kan passe i jobben, fungerer ikke og gjør annonsen mindre presis. Og i noen av disse tilfellene må man avvise hele søkerbunken, siden de er uegnede søkere som ikke har forstått hva slags kompetanse det søkes etter. Presise kravlister vil selektere tydeligere og lokke de rette kandidatene til å søke.

Powered by Labrador CMS