– Vårt fokus at vi har en viktig oppgave i den neste fasen og mange spennende oppgaver som vil kreve godt kommunikasjonsarbeid, både internt og eksternt, sier avdelingsdirektør for kommunikasjon og politisk støtte hos Viken fylkeskommune, Tone Stenbek.
– Vårt fokus at vi har en viktig oppgave i den neste fasen og mange spennende oppgaver som vil kreve godt kommunikasjonsarbeid, både internt og eksternt, sier avdelingsdirektør for kommunikasjon og politisk støtte hos Viken fylkeskommune, Tone Stenbek.

Viken fylkeskommune kan bli oppløst, dette skjer med kommunikasjonsmiljøet: – Det er ikke bare å returnere tilbake der vi kom fra

Hva skjer med kommunikasjonsavdelingen til Viken fylkeskommune, om fylket oppløses?

Publisert

– Da Viken ble opprettet var prinsippet likt for alle fagmiljøene. Alle ble i størst mulig grad innplassert der det var naturlig å fortsette i de samme fagmiljøene. Vi ønsket en felles kommunikasjonsfunksjon, som skulle gi bistand ut til rådsområdene og unngå siloer, sier avdelingsdirektør for kommunikasjon og politisk støtte hos Viken fylkeskommune, Tone Stenbek til KOM24.

Viken fylkeskommune består hovedsaklig av de tidligere fylkene, Akershus, Østfold og Buskerud, og ble tvangssamenslått 1. januar 2020.

Nå åpner den nye regjeringen for å oppløse det nye fylket.

Tre avdelinger ble én sentral enhet

– Vår fordel er at vi allerede hadde et kommunikasjonsnettverk, og flere i vårt fagmiljø kjente til hverandre allerede før fra sammenslåingen. Ved sammenslåingen til Viken, ble de tre kommunikasjonsavdelingene slått sammen til én sentral enhet, med ulike team – ikke geografisk inndelt, men funksjonelle team for ekstern, intern og visuell kommunikasjon, samt stab for bistand til politisk ledelse.

Avdelingene hadde fra før av samarbeidet på en del områder, og prosjektperioden ble brukt godt til å bygge medarbeiderne sammen.

– Så har vi selvsagt måttet bruke tid på å skru oss sammen i nye roller og tilvenne oss å jobbe i en parlamentarisk styringsmodell.

Kommunikasjonsavdelingen til Viken fylkeskommune hadde flere samlinger i prosjektperioden, før den endelige sammenslåingen. Og arbeidsstedet skulle så langt det var mulig, være der folk hadde kontorplassen sin til da.

– I utgangspunktet skulle man gjøre minst mulig flyttinger så lenge man kunne løse oppgavene ved å beholde det opprinnelige arbeidsstedet, Men noen funksjoner rundt fylkesrådsleder, har hatt utgangspunkt fra fylkeskontoret i Oslo.

Grunnet geografiske avstander var kommunikasjonsavdelingen til Viken allerede før pandemien vant til en heldigital hverdag.

– Vi var vant med digitale møter på Teams i prosjektperioden, slik at denne overgangen var ganske enkel ikke eksisterende for oss. Vi merket ikke avstanden og har jobbet godt fra starten.

Består av flere ansatte i dag

Stenbek gjør seg opp noen tanker, men synes det er alt for tidlig å spekulere i følgene av en oppløsning av Viken fylkeskommune, og hva dette vil bety for de som jobber i kommunikasjonsavdelingen.

– Det er altfor tidlig å si noe om hvordan kommunikasjonsfunksjonen vil bli organisert dersom det kommer så langt som til en oppdelingsprosess, og jeg har ikke lyst til å foregripe noe som helst på nåværende tidspunkt.

Det er i dag 26 personer, i tillegg til Stenbek som kommunikasjonsdirektør som jobber med kommunikasjonsoppgaver, både internt og eksternt. Tilsvarende tall for de tre tidligere fylkeskommunene og statens vegvesen-medarbeiderne var 24.

– Tre fylker ble slått sammen, og vi fikk i tillegg noen kommunikasjonsrådgivere fra Vegvesenet til fylkesvei hos oss. Men vi har ansatt flere hoder siden oppstart i 2020 på grunn av nye oppgaver og noen utskiftinger. Ikke alle disse hørte til en fylkeskommune i utgangspunktet. Så det er ikke bare å returnere tilbake der vi kom fra. Nå er uansett vårt fokus at vi har en viktig oppgave i den neste fasen og mange spennende oppgaver som vil kreve godt kommunikasjonsarbeid, både internt og eksternt, og fortsetter:

– Den største fordelen jeg som leder har opplevd er at fagmiljøet vårt har blitt mye mer profesjonelt. Vi har hatt mulighet til å spisse kompetanse og vi har bygd et sterkt fagmiljø og hatt en god utvikling med større oppgaver som i mye større grad sikter seg inn mot riksmedier og rikspolitikk.

Powered by Labrador CMS