– Jeg gleder meg veldig til å videreutvikle dette området som Deloitte allerede har hatt høyt fokus på i lengre tid.
– Jeg gleder meg veldig til å videreutvikle dette området som Deloitte allerede har hatt høyt fokus på i lengre tid.

Deloitte styrker satsingen på samfunnsansvar og bærekraft

Henter Tone Indrebø Næs som ny leder fra markeds- og kommunikasjonsavdelingen i Wikborg Rein.

Publisert

Tone Indrebø Næs er ansatt som ny leder for selskapets interne arbeid med samfunnsansvar og bærekraft.

– Jeg gleder meg veldig til å videreutvikle dette området som Deloitte allerede har hatt høyt fokus på i lengre tid. Jeg ser fram til å være med å sette retning for reisen videre og ytterligere øke bevisstheten i hele organisasjonen. Bærekraft skal være en naturlig og sentral del av alle forretningsbeslutninger vi tar, sier Næs.

Hun har en fortid fra advokatfirmaet Wikborg Rein der hun var leder for marked- og kommunikasjonsavdelingen og en lang fartstid i Storebrand. Nå skal hun spille en viktig rolle i Deloittes arbeid med å etterleve sitt formål – å utgjøre en forskjell.

I hennes nye stilling skal hun lede arbeidet med å sette samfunnsansvar og bærekraft enda tydeligere på agendaen internt i Deloitte Norge.

CEO i Deloitte Norge, Sjur Gaaseide, har vært tett på ansettelsesprosessen.

– I Deloitte er vårt «purpose» – å utgjøre en forskjell for kundene våre og samfunnet rundt oss – en rød tråd i alt vi gjør. Tone vil hjelpe hele virksomheten til stadig å ta steg i en mer bærekraftig retning – i ordets bredeste forstand. Vi har allerede satt oss ambisiøse mål, og det å finne rett person til å lede dette arbeidet internt, som vi nå har gjort i Tone, er en viktig brikke for å nå målene, sier Gaaseide.

Et betydelig ansvar

Indrebø Næs beskriver arbeid med bærekraft og samfunnsansvar som sentralt i mye av det hun har drevet med i karrieren tidligere, ikke minst i løpet av sine 12 år i Storebrand.

– Jeg synes det er motiverende å finne grensesnittet mellom bærekraft og verdiskaping, og har virkelig troen på at dette henger tett sammen. Som en stor næringslivsaktør har Deloitte et betydelig ansvar, men også stor påvirkning og mulighet til å virkelig utgjøre en positiv forskjell – både gjennom egen drift, medarbeiderengasjement og sitt nettverk av samarbeidspartnere.

Hun beskriver også tidspunktet for å innta denne stillingen som ekstra spennende.

– Klima er på agendaen «over alt». Vi står midt i en klimakrise og nærmer oss den viktige COP26-konferansen i november. Ifølge FNs klimapanel befinner vi oss nå i rød sone, og jeg opplever det som en unik mulighet å kunne bidra til at Deloitte når målsettingen om å bli en netto nullutslippsaktør innen 2030.

Sikre god klimakompetanse

Særlig peker hun på muligheten for å jobbe med utvikling og et tydelig formål i et stort kompetansemiljø som noe hun ser fram til i sin nye rolle.

– Jeg er opptatt av kompetanse og utvikling. Så det å omgi seg med dyktige og engasjerte kunnskapsmedarbeidere som har bærekraft og klima som fagfelt, er veldig viktig for meg. I tillegg er det motiverende å jobbe i et selskap hvor det å gjøre en forskjell er så tydelig formulert.

Noe av det første hun gjorde da hun startet tidligere i høst, var å lansere et digitalt, interaktivt klimakurs som alle Deloitte-ansatte skal gjennom.

– Så vidt jeg vet er det ikke mange bedrifter som har gjort noe lignende i så stor utstrekning. Det handler rett og slett om å sikre god klimakompetanse hos alle våre medarbeidere, og kunnskap er en forutsetning for endring.

Powered by Labrador CMS