Elke Vindenes og Sander Landmark i TRY Opt, snakket om hvordan man best når frem med et betalt budskap i sosiale medier, under Social Media Days onsdag.

TRY Opt forklarer hvordan man når fram med et betalt budskap i sosiale medier

Kreativ leder og Performance-rådgiver i TRY Opt kommer med sine beste tips.

Publisert

(COLOSSEUM): Under Social Media Days andre, og siste dag, forklarer Elke Vindenes og Sander Landmark fra TRY Opt, hvordan man når fram med et betalt budskap i sosiale medier.

Ved å kombinere strategi, teknologi og kreativitet kommer duoen med sine beste tips for å gjennomføre vellykkede kampanjer i sosiale medier. De tar for seg en arbeidsprosess fra første brif, helt til evaluering.

– Vi blir ofte spurt om å «Lage noe til sosiale medier», og da trenger vi å stille oss selv noen gode spørsmål før vi tar tak i oppgaven, sier Vindenes.

Hun er kreativ leder i TRY Opt, og forklarer at alle gode kampanjer starter med en god brif og et godt stykke forarbeid.

– Hvilken strategi du går for avhenger av hva du selger, hva du ønsker å oppnå og hvem du snakker til. Et typisk, men tydelig eksempel, er om du skal selge melk eller en bil. Det er to helt forskjellige kundereiser.

På målgruppens premisser

Videre tar de for seg de ulike stegene i prosessen; målgruppe, modus og kanalvalg, etterfulgt av innhold og kreativitet, hypoteser og tester og avslutter med oppsett og optimalisering.

– Vi bruker ofte kjøpstrakten som utgangspunkt for å lage en god kundereise i kampanjen. Det er viktig at vi har et forhold til hvilket steg i kundereisen man befinner seg i, sier Performance-rådgiver i TRY Opt, Sander Landmark.

Å lage gode annonser handler om å møte målgruppen på deres premisser og lage innhold som de ønsker å se – og samtidig skille deg fra konkurrenten. TRY Opt har formet fem digitale prinsipper:

1. Stoppeffekt og avsenderidentitet

2. Historiefortelling, hvordan holder vi på oppmerksomheten?

3. Hvordan engasjerer vi publikum til handling?

4. Målgruppe og deres modus

5. Strategisk tilnærming; hvilken oppgave skal vi løse?

Følger tre håndteringstips

Når det gjelder hypoteser og testing, må man ha en formening om hva man ønsker å finne ut av. Digitale kampanjer gir gi oss resultater i sanntid og vi har mulighet til å optimalisere underveis for å få mest mulig ut av annonsekronene.

En testplan bidrar til å måle effekt av kampanjen. Landmark forteller at de bruker en formel for å finne budsjett basert på hvilken dekning og frekvens man ønsker å oppnå i målgruppen, før de retter blikket mot oppsett og optimalisering.

– Vi har tre raske håndteringstips. Vi har delt det inn i budsjettallokering, algoritmer og læring og målgruppestruktur.

Første punkt handler om å bryte ned målgruppen i oppsettet for å sikre relevans og innsikt på tvers av kundereisen.

– Algoritmer og læring handler om å dra nytte av datagenererte publikum – algoritmene vil alltid kunne prosessere mer data enn hva vi kan. Og vi bør derfor bruke det til vår fordel.

Det siste punktet, når kampanjen er live, handler om at arbeidet ikke er ferdig. Det er nå man begynner med overvåking og justeringer.

– Det ligger et stort potensial for optimalisering mellom start- og sluttdato. Så ikke glem kampanjen som ruller og går når man hopper videre på neste prosjekt.

Powered by Labrador CMS