Anne-Lise Mørch von der Fehr mener kommunikatører ikke må tørre å teste ut kunstig intellingens.
Vi kan ikke tillate oss å tenke at KI er noe som kommer om en stund, slik Seljeskog ser ut til å mene. KI skjer nå og vi må gå på KI-toget umiddelbart, hvis ikke er vi utdatert i morgen, skriver Anne-Lise Mørch von der Fehr i dette innlegget.

MENINGER:

Kommunikasjonsforeningen svarer på kritikken: Vi er helt på nett

«Vi vet hva internett er og lever ikke i den villfarelse at alle kommunikasjonsarbeidere jobber analogt og kun håndterer presse. », skriver Anne-Lise Mørch von der Fehr.

Publisert Sist oppdatert

Takk til Oskar Seljeskog fra Bouvet som har tatt seg tid til å lese og evaluere vårt program under årets Høstseminar. 

Kritikk om manglende forståelse for betydningen av internett skal man ta på alvor når den kommer fra en ansatt i et konsulentselskap som leverer digitale tjenester som web- og app utvikling. 

– Utdatert i morgen

Det er helt korrekt at Kommunikasjonsforeningen på årets Høstseminar valgte å sette mediehåndtering og kunstig intelligens (KI) på dagsorden, og dermed valgte bort en stor bunke med andre relevante fagtema.

Som daglig leder for landets interesseorganisasjon for kommunikasjonsarbeidere har jeg et stort ansvar for å sette søkelys på den digitale, teknologiske utviklingen som revolusjonerer jobbene våre. 

KI handler i aller høyeste grad om internett og berører alle former for digital kommunikasjon og digitale tjenester. 

Vi kan ikke tillate oss å tenke at KI er noe som kommer om en stund, slik Seljeskog ser ut til å mene. KI skjer nå og vi må gå på KI-toget umiddelbart, hvis ikke er vi utdatert i morgen.

Vi kunne selvsagt droppet mediehåndtering som tema. Det er jo noe vi alltid har jobbet med. 

Samtidig opplever vi at kommunikasjonsarbeidere fortsatt har mye å lære av hvordan media fungerer og tenker.

Kommunikasjonsforeningen er godt kjent med funnene i DFØs rapport «Mye mer enn ord». Vi har egne undersøkelser som viser mye av de samme konklusjonene. 

Og som du sier, så jobber kommunikasjonsfolk mye med nettredaksjon og brukerkommunikasjon. 

Kun ett av mange tilbud

Nettopp her vil KI få en betydelig rolle. Det lærte vi fra flere foredrag på Høstseminaret.

Høstseminaret er kun ett av våre mange fagtilbud gjennom året. 

Ved siden av Kommunikasjonsdagen, faglig frokost, fagblad, podkast og lokale arrangementer har vi et bredt kurstilbud som vi hele tiden fornyer. Av mer enn 20 kurs i år er fem internett-fokuserte. 

De spenner fra søkeordsoptimalisering til utvikling av nye nettsider og hvordan man kan få flere kunder til nettsidene. 

Dessverre ble sistnevnte avlyst som følge av lav interesse. I fjor handlet ti av 26 kurs om ulike temaer knyttet til internett. 

Vil diskutere

Vi kan og vil også utvikle nye kurskonsepter knyttet til blant annet webdesign og brukerkommunikasjon, gitt at det er interesse for det. 

Det hadde vært nyttig å diskutere mulighetene med Bouvets kompetente fagfolk, så ta gjerne kontakt om dere ser en mulighet i å samarbeide med Kommunikasjonsforeningen.

———————————————-

Dette er et meningsinnlegg, og gir uttrykk for skribentens mening. Har du lyst til å skrive i KOM24? Send ditt innlegg til meninger@kom24.no.

Powered by Labrador CMS