Førsteamanuensis Audun Beyer fra Høyskolen Kristiania presenterer resultatene fra «Kommunikasjonsundersøkelsen» som kartlegger status for kommunikasjonsyrket.
Førsteamanuensis Audun Beyer fra Høyskolen Kristiania presenterer resultatene fra «Kommunikasjonsundersøkelsen» som kartlegger status for kommunikasjonsyrket.

75 prosent av kommunikatørene mener at ledelsen hører på dem

Det viser en undersøkelse fra Kommunikasjonsforeningen i samarbeid med Høyskolen Kristiania.

Publisert Sist oppdatert

Tirsdag var første dag av tre digitale kommunikasjonsdager i regi av Kommunikasjonsforeningen. I første del av programmet fikk publikum presentert resultatene fra en årlig undersøkelse foreningen har satt i gang i samarbeid med Høyskolen Kristiania.

Den viser blant annet at kommunikasjonsfolk får delta i viktige beslutninger i virksomheten de jobber i. Også på de områdene som ikke bare er rent kommunikasjonsarbeid.

Kommunikasjonsundersøkelsen 2021

  • Gjennomført av Kommunikasjonsforeningen og Høyskolen Kristiania.
  • Undersøkelsen har gått til alle Kommunikasjonsforeningenes medlemmer i arbeid.
  • 708 respondenter
  • Første gang undersøkelsen gjennomføres. Gjentas årlig, med noen utskiftinger av spørsmål.
  • Hovedtemaer i år var kommunikasjonsavdelingenes innflytelse og kompetanse, desinformasjon og etikk.

Kilde: kommunikasjon.no

Deltar i beslutninger

Det viser seg at en av tre som har besvart undersøkelsen er ledere av en kommunikasjonsenhtet, og at to av tre ledere også er en del av ledergruppen i virksomheten. Blant de som sitter i ledergruppen sier nesten alle at de deltar i sentrale beslutningsprosesser med andre ledere.

Også av de som ikke sitter i ledergruppen er det om lag en tredjedel som deltar i sentrale beslutningsprosesser.

– Det viser noe om at kommunikasjonsenhetene er en viktig og integrert del av vikrsomheten, sier førsteamanuensis Audun Beyer fra Høyskolen Kristiania da han presenterer resultatene tirsdag.

Fornøyd med jobben

Undersøkelsen viser også at kommunikasjonsfolk stort sett er veldig fornøyd med den jobben som gjøres og kompetanseområdene som finnes i virksomheten en jobber i.

– I tillegg virker det som dere er fornøyd med påvirkningen dere har i virksomheten, sier Beyer.

For på spørsmålet som gjelder nettopp dette viser resultatene at 75 prosent av respondentene mener ledelsen i stor eller svært stor grad følger anbefalingen til kommunikasjonsenhetene.

Seks av ti sier at kommunikasjon blir involvert i beslutningsprosesser tidlig eller fra starten av, og to av tre svarer at de i stor grad lykkes med målene for kommunikasjon.

Powered by Labrador CMS